MENU

Biogasanläggning

Installationsbesiktning av tryckkärl Installationsbesiktning av tryckkärl Installationsbesiktning av tryckkärl Installationsbesiktning av tryckkärl

En biogasanläggning kräver besiktning

En biogasanläggning kan se ut på lite olika sätt, beroende på vad syftet med anläggningen är, samt vilken typ av process man använder. Ett exempel är en rötningsanläggning, där man i en rötkammare (cistern) omvandlar slam till metan (biogas). Därefter kan man använda gasen i en förbränningsanläggning, eller komprimera gasen till högre tryck, för olika applikationer, ända upp till 200-300 bar, om man har för avsikt att bygga en tankningsstation för fordon. Eftersom biogas är en brandfarlig gas, liknande naturgas, omfattas tryckkärl, rörledningar och övriga trycksatta anordningar oftast av MSB:s föreskrifter (Läs mer om föreskrifter hos MSB här). Ett undantag är tillverkning, där PED gäller i normalfallet. För de flesta kontroller och besiktningar, måste en tredjepart (anmält organ enligt PED eller kontrollorgan enligt övriga föreskrifter) anlitas.

Hur du koll på reglverken för en biogasanläggning, bland annat gällande CE märkning krav? Om inte, kontakta oss för att få guidning. CE märkning krav är relativt omfattande och ett regelverk som gäller inom Europa med målet att kvalitetssäkra produkter inom den Europeiska unionen. 

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!