Tryckkärl

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
Tryckkärl Tryckkärl Tryckkärl Tryckkärl

Tryckkärl är en behållare med ett inre övertryck på mer än 0,5 bar (g)

Ett tryckkärl är en behållare där det kan uppstå ett inre övertryck på mer än 0,5 bar(g). De flesta tryckkärl omfattas av PED när det gäller tillverkning, och av AFS 2005:3 när det gäller besiktning. Varje brukare omfattas också av AFS 2002:1 (Användning av trycksatta anordningar). Beroende på klassningen får tillverkaren respektive brukaren utföra kontroller och besiktningar själv, eller för högre klassning, måste en tredjepart (anmält organ, som TÜV NORD, enligt PED eller kontrollorgan enligt övriga föreskrifter) anlitas. Definitionen på tryckkärl eller behållare, i motsats till rörledning, är att det antingen sker en process eller används för lagring. I en rörledning sker en transport.

Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin Olsson Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.