MENU

Ångpannan klassas som ett tryckkärl där PED och AFS 2017:3 gäller

Riktlinjer för PED direktivet för besiktning av tryckkärl Riktlinjer för PED direktivet för besiktning av tryckkärl Riktlinjer för PED direktivet för besiktning av tryckkärl Riktlinjer för PED direktivet för besiktning av tryckkärl

Ångpanna klassas som tryckkärl och omfattas av PED och AFS 2017:3

En ångpanna är ett tryckkärl där det utvinns energi ur ett bränsle, för användning utanför tryckkärlet. Bränslet kan vara till exempel olja, gas eller fastbränsle. De flesta ångpannor omfattas av PED när det gäller tillverkning, och av AFS 2017:3 (tidigare AFS 2005:3) när det gäller kontroll.

Ångpannor betraktas som ”farliga” tryckkärl, vilket innebär att för de flesta kontroller, måste en tredjepart (anmält organ enligt PED eller kontrollorgan enligt övriga föreskrifter) anlitas.

Definitionen ångpanna betyder att energin (värmen) från bränslet gör att pannans vatten förångas. Vattenångan kan sedan användas i en ångturbin, som kopplat till en generator omvandlar energin till elektricitet. En sådan anläggning kallas ofta kraftvärmeverk, eftersom både värme och el utvinns ur ångan. En ångpanna består av en mängd olika delar, som ekonomiser, eldstad, dom och överhettare. 

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!