MENU

Svetsprocedur enligt EN 15614-1 kvalitetssäkrar svetsprocessen

EN 15614 EN 15614 EN 15614 EN 15614

EN ISO 15614 – specifikation och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material

Standarderna i EN ISO 15614 serien anger metoder för att kvalificera svetsande företags WPQR, ”Welding Procedure Qualification Record”. Dvs. det ”Huvudrecept” som ligger till grund för företagets WPS:er och därmed styr svetsutförandet i verksamheten. Standardens principer bygger på provsvetsning enligt en pWPS som innehåller de svets och materialdata man anser lämpligt. Det svetsade provstycket genomgår därefter ett antal teknologiska provningar för att säkerställa den förväntade kvalitén. Uppnås de specificerade kraven upprättas en WPQR av kontrollorganet, och företaget har då ett kvalitetssäkrat recept för hur svetsningen bör genomföras.

EN ISO 15614-1 är en av flera metoder för att kvalitetssäkra sin svetsprocess och det är den metod som ställer högst krav på den svetsande verksamheten. För applikationer där svetskvalitén är avgörande för konstruktionens hållfasthet och strukturella integritet, hänvisar man därför till just EN ISO 15614-1.

EN ISO 15614 är en harmoniserad standard vilket innebär att standarden lever upp till de krav som finns i tryckkärlsdirektivet PED och CPR. PED och CPR är de EU direktiv som reglerar tillverkningen av ett flertal olika tekniska anordningar, bland annat tryckkärl och trycksatta anordningar respektive byggprodukter såsom svetsade stålkonstruktioner och andra lastbärande byggkomponenter. Vilken kravnivå er verksamhet omfattas av beror på vilken typ av produkter ni tillverkar och svetsens påverkan på produktens säkerhet.

White paper - Svetsprocedurkvalificering enligt EN ISO 15614

Vad gäller vid en svetsprodecurkvalificering enligt EN ISO 15614? Ladda ner detta whitepaper för att ta reda på giltlighetsområden inom bland annat svetsmetod och godstjocklek, samt hur proceduren kan gå till!

Download

Nya ISO 15614-1:2017

Globalisering påverkar oss alla och problemen blir tydligt märkbara inom standardiseringens värld. En utmaning har länge varit att det Amerikanska systemet för kvalificeringar av svetsprocedurer inte harmoniserat med EN ISO. I en uppdatering av EN ISO 15614-1 försöker man nu överbrygga dessa problem och skapa en ISO standard som överensstämmer med ASME.

En huvudsaklig förändring blir därför att EN ISO 15614-1 delas upp i två delar, nivå 1 som avser att harmonisera med ASME samt nivå 2 som avser att harmonisera med våra europeiska direktiv och föreskrifter. Man passar samtidigt på att uppdatera, förtydliga och skärpa vissa krav i utgåvan från 2004. För byggsektorn kan förtydligandet av att fyrkantsprofiler inte skall betraktas som rör vara av intresse. För processindustrin kan förtydligande inom lägessvetsning och rördiameter vara värda att sätta sig in i.

Uppdaterade EN ISO 15614-1 ligger nu för slutomröstning och förväntas ersätta tidigare utgåva under andra halvåret av 2017.

För er som vill ha mer information om förändringarna hänvisar vi vidare till svetskommissionens sammanställning upprättad av Mathias Lundin, klicka på "Standardspalten" för att ladda ner artikeln.

EN 15614 standard i praktiken

Processen för EN 15614 standard tar sin början i att ett preliminärt svetsdatablad tas fram som används för kvalificering av svetsproceduren. Svetsförbandet som skall användas för svetsproceduren måste motsvara ett standardiserat provstycke där provstyckets längd skall vara tillräcklig för att utföra provningen. Beredningen och svetsningen av provstycken utförs enligt det tidigare nämnda preliminära svetsdatabladet där de olika kraven och parametrarna finns beskrivna. Svetsningen och provningen av provstycket skall övervakas av en kontrollant eller ett tredjepartsorgan (till exempel TÜV NORD) med rätt behörighet. Det finns flera olika provstycken såsom stumsvets i plåt, stumsvets i rör, T-förband och avstickare. Här hittar ni standarden.

Oförstörande och mekanisk provning

Provningen omfattar både oförstörande provning (OFP) som används för att säkerställa att till exempel en tryckbärande anordning följer de krav som finns för kvalitet och säkerhet och mekanisk provning. All oförstörande provning enligt EN 15614 standard skall utföras på provstycken innan provstavarna tas ut och all efterföljande värmebehandling skall slutföras före oförstörande provning. Om inget annat är fastställt före provning får brottgränsen för provstaven inte vara lägre än motsvarande för grundmaterialet med den lägsta brottgränsen. Den mekaniska provningen innefattar bockprovning, makroundersökning, slagprovning, hårdhetsprovning och dragprov.

Giltighetsområdet tar hänsyn till materialet, provstyckets tjocklek, om det är stum eller kälsvets, tillsatsmaterial, fler eller enkelsträng, svetstyp med mera. Protokollet för att kvalificera en svetsprocedur, även kallat WPQR är en redogörelse för resultaten av utvärderingen av varje provstycke med omproving inkluderat. WPQR eller Welding Procedure Qualification Record är det som ligger bakom företagets WPS:er och styr svetsutförandet inom verksamheten. Om inga oegentligheter påträffas i provningarna kvalificeras en WPQR med detaljerade uppgifter om resultatet för provningarna av provstycken i svetsproceduren och WPQR undertecknas av ett tredjepartsorgan. Är du svetsansvarig? Intressant läsning om hur vi kan hjälpa dig som svetsansvarig.

Björn Wendtsson

IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

+46 10 474 99 05

bwendtsson@tuv-nord.com

linkedin linkedin.com/in/björn-wendtsson-620547153


Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!