Svetslicensen en företeelse som i princip tagits bort efter PED 2002

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta Björn för fri rådgivning
Svetslicens har i princip tagits bort efter införandet av PED Svetslicens har i princip tagits bort efter införandet av PED Svetslicens har i princip tagits bort efter införandet av PED Svetslicens har i princip tagits bort efter införandet av PED

Vad är svetslicens idag? Ersatts med nya krav som ISO 3834

Svetsarbete på tryckkärl och övriga trycksatta anordningar, fick tidigare endast utföras av företag som innehade en svetslicens utfärdad av arbetarskyddsstyrelsen eller yrkesinspektionen. Systemet med svetslicenser upphörde i princip med PED:s ikraftträdande 2002 och har idag ersatts med andra krav. Exempelvis certifiering mot EN ISO 3834 samt kvalificering av svetsprocedurer och svetsande personal. Certifiering tar dock ett större grepp om den svetsande verksamheten och dess ledningssystem.

Begreppet svetslicens tillhörde svetsande företag och skall särskiljas från personcertifiering som nyttjas för kvalificering av svetspersonal. Personcertifiering inom svetsning utförs genom en svetsarprövning och används för att säkerställa kompetensnivån hos svetsaren eller maskinoperatören vid helmekaniserad svetsning. Efter godkänd provläggning och provning av provstycket kan det utfärdas ett svetsarprövningsintyg vilket sammanfattar individens kompetens sett till; svetsmetod, utrusning, material, dimensioner, svetsläge med flera.

Vad ställs det för krav på svetslicens idag?

Svetsarprövning utförs idag mot standarden EN ISO 9606, eller EN 287-1, för manuell svetsning. För svetsoperatörer gäller standarden EN ISO 14732:2013, tidigare EN 1418, lödarprövning utförs mot standarden EN ISO 13585:2012. Kravbilden är relativt omfattande och kan innefatta såväl mekanisk provning som oförstörande provning för att säkerställa svetsarens förmåga att följa en WPS och utföra ett svetsförband med erforderlig integritet och mekaniska egenskaper.

Kravet på kvalificerad svetspersonal kan framställas genom produkt eller processtandarder (exempelvis standarderna EN 1090 eller EN ISO 3834) och tillämpas då för att uppfylla ett direktiv, föreskrift eller en beställares krav.

Varför finns svetslicens och hur får du en sådan?

Svetsning är en speciell process, kvalitet kan aldrig kontrolleras in i produkten i efterhand, eventuella defekter måste antingen undergå kostsamma reparationer eller produkten kasseras. Svetsarprövningen borgar för att personen har den kompetens som krävs och förmågan att utföra ett svetsförband som uppfyller höga kvalitetskrav. Att kräva en godkänd svetsarprövning är därmed ett väsentligt led i kvalitetssäkringen av produkten. En svetsarprövning bedömd och godtagen av ett tredjepartsorgan ger ökad tilltro då personens kompetens bedömts av ett organ som är fristående från tillverkaren. 

Tillverkaren, dennes representant eller annan fristående organisation kan utfärda ett svetsarprövningsintyg mot nämnda standarder förutsatt att ställda krav uppfylls. Svetsarprövningens giltighet över tid upprätthålls därefter enligt vald metod i respektive standard. Vissa direktiv och föreskrifter, exempelvis AFS 2016:1 tryckbärande anordningar, ställer dock kravet att svetsarprövningen är bedömd och godtagen av ett tredjepartsorgan. Dessa ger oftast en ökad tilltro då personens kompetens bedömts av ett organ som är fristående från tillverkaren. Du kan läsa mer om AFS 2016:1 här.

Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Björn Wendtsson IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning