Svejselicens

Har du spørgsmål eller kommentarer? Kontakt os!
Kontakt Kirsten for rådgivning

Hvad er en svejselicens?

Svejsearbejde på trykkedler og andet trykbærende udstyr måtte tidligere kun udføres af virksomheder, som var indehavere af en svejselicens udstedt af Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbejdstilsynet. Systemet med svejselicenser ophørte i princippet, da PED trådte i kraft i 2002 og er idag erstattet af andre krav, eksempelvis certificering i forhold til EN ISO 3834 samt kvalificering af svejseprocedurer og svejsepersonale. Certificering forudsætter en større forståelse af svejsevirksomheden og dens kvalitetsstyringssystem.

Begrebet svejselicens tilhørte svejsevirksomheden og skal holdes adskilt fra personalecertificering, der anvendes til kvalificering af svejsepersonalet. Personalecertificering i svejsning udføres ved hjælp af en svejseafprøvning og bruges til at sikre kompetenceniveauet hos svejseren eller maskinoperatøren ved fuldt mekaniseret svejsning. Efter godkendelse af afprøvningen og test af prøveudstyret kan der udstedes et svejseprøvecertifikat, som sammenfatter den enkelte persons afprøvede kompetencer mht. den anvendte svejsemetode, udstyr, materialer, dimensioner, svejselove m.v.

Hvilke krav stilles for svejselicens?

Svejseafprøvninger udføres i dag i forhold til standarden EN ISO 9606 eller EN 287-1, for manuel svejsning. For svejseoperatører gælder standarden EN ISO 14732: 2013, tidligere EN 1418, test af lodning udføres i forhold til standarden EN ISO 13585: 2012. Kravene er ganske omfattende og kan indbefatte både mekanisk prøvning som destruktiv test for at sikre svejserens evne til at følge en WPS og udføre en svejseforbindelse med den krævede integritet og mekaniske egenskaber.

Kravet til kvalificeret svejsepersonale kan fremsættes gennem produktet eller processtandarderne (eksempelvis standarderne EN 1090 eller EN ISO 3834) og ændres senere for at opfylde et direktiv, forskrift eller et kundekrav.

Hvorfor findes der svejselicenser, og hvordan erhverver man en licens?

Svejsning er en speciel proces; kvalitet kan aldrig kontrolleres i produktet efterfølgende; eventuelle mangler skal enten udbedres i form af dyre reparationer, eller produktet kasseres. Svejselicens sikrer, at personen har de nødvendige kompetencer og evnen til at udføre en svejsesamling, der opfylder høje kvalitetskrav. Kravet om en godkendt svejseafprøvning er således en væsentlig del af kvalitetssikringen af produktet. En svejseafprøvning, der er bedømt og godkendt af et tredjepartsorgan, giver øget tillid, da personens kompetencer vurderes af et organ, som er uafhængig af producenten.

Producenten, hans repræsentant eller anden uafhængig organisation kan udstede et svejseprøvecertifikat i henhold til disse standarder, forudsat at de opstillede krav er opfyldt. Svejseafprøvningens gyldighed over tid opretholdes derefter i overensstemmelse med de valgte metoder for den respektive standard. Visse direktiver og forordninger, f. eks. PED trykbærende udstyr, stiller dog krav til, at svejseafprøvningen bedømmes og godkendes af et tredjepartsorgan; dette giver som oftest en øget tillid, da personens kompetencer er bedømt af et organ, der er uafhængig af producenten.

Kontakt Kirsten!

Har du spørgsmål omkring PED, svejsning eller trykbeholdere så kontakt mig; jeg står klar til at hjælpe!

Kirsten NörgardInspektør
Kirsten har erfaring fra inspektionsbranchen og kan det meste inden for bl.a. trykbeholdere, svejsning og PED.

Tel.: +45 26 88 75 06
knoergaard@tuv-nord.com