Mall riskanalys och riskbedömning

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
Riskanalysen är en förutsättning för riskbedömningen Riskanalysen är en förutsättning för riskbedömningen Riskanalysen är en förutsättning för riskbedömningen Riskanalysen är en förutsättning för riskbedömningen

Mall för er riskanalys och riskbedömning

Riskanalysen är det inledande momentet och en förutsättning för riskbedömningen som senare ska göras enligt Arbetsmiljöverkets krav om tryckkärl. Riskanalysen skall lista upp alla risker (riskidentifiering) samt analysera dessa risker kvalitativt och kvantitativt.

Riskbedömning av anläggning med tryckkärl är ett krav som ställs av Arbetsmiljöverket innan de sätts i drift. Detta för att bedöma anläggningen och tryckkärlens risker. Klassningen av tryckkärl leder i sin tur till olika kravbilder gällande besiktning och kontroll. Besiktning av trycksatta anordningar delas upp i besiktningsklasserna A, B och C där C ej är besiktningspliktigt. Riskbedömning tas upp och diskuteras i AFS 2017:3 som du också kan läsa mer om här.

TÜV NORD hjälper er med riskanalysen

Hör av er till oss för att diskutera riskanalysen eller om ni har några andra frågor. Vi hjälper gärna till för att ni ska kunna utveckla era inspektionstjänster till det verktyg för ständig förbättring och kontroll det bör vara! Detta gör vi med det vi kallar nästa generation av inspektions- och certifieringstjänster.

Ta del av den exempelmall vi har tagit fram för er riskanalys och riskbedömning!

Riskanalys mall

Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin Olsson Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.