MENU

Exempel på riskmatris som illustrerar riskkällor

Riskmatriser illustrerar riskkällor och sammanlagd risk

Ett vanligt sätt att illustrera riskkällor och den sammanlagda risken för ett system är i en så kallad riskmatris. Riskbilden illustreras i riskmatrisen genom att ställa kvalitativa eller kvantitativa uttryck för sannolikheter/felfrekvenser och konsekvenser mot varandra. En riskmatris är definitionsmässigt symmetrisk, dvs. risker av samma numeriska ordning men med olika vikt på sannolikhet resp. konsekvens skall också i praktiken uppfattas som lika stora. Däremot innebär en risk med allvarliga konsekvenser att riskreducerande åtgärder bör inriktas på att lindra konsekvenserna, och analogt att man för risker med stark betoning av sannolikhetsdelen inriktar sina ansträngningar på att förhindra att en fara utlöses.

TÜV NORD hjälper er med riskmatriser

Hör av er till oss för att diskutera riskmatriser eller om ni har någon annan fråga. Vi finns till för att ni ska kunna utveckla era inspektionstjänster till det verktyg för ständig förbättring och kontroll det bör vara! Detta gör vi med det vi kallar nästa generation av inspektions- och certifieringstjänster.

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com