MENU

Leverantörsbedömning för företag

Leverantörsbedömning för företag enligt ISO 9001 Leverantörsbedömning för företag enligt ISO 9001 Leverantörsbedömning för företag enligt ISO 9001 Leverantörsbedömning för företag enligt ISO 9001

Leverantörsbedömning enligt ISO 9001 eller annan standard

Leverantörsbedömning för företag är en stor och viktig del i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Genom att bedöma och säkerställa att leverantörernas kvalitet lever upp till de förväntningar som ditt företag har blir det också lättare att möta din kunds krav. Bedömningen leder även till att din risk i specifika projekt minskas genom att kontrollen ökar. Arbetet bör vara en del av det kontinuerliga arbetet med risk. 

Vanligtvis börjar leverantörsbedömningen i vad som brukar kallas ”sourcing” eller leverantörssökning som sedan fortsätter, steg för steg, vidare till leverantörsförvaltning och vidare till leverantörsvärdering. Arbetet med leverantörsbedömning är både strategiskt och taktiskt. Att göra det här arbetet internt inom ett företag kan vara både komplicerat, tidsödande och kan vara svårt när man har upparbetade leverantörsrelationer. Därför erbjuder vi på TÜV NORD opartiskt leverantörsbedömning, enligt ISO 9001 eller annan standard, som gör att du som kund kan öka kvaliteten på era produkter och minimera risken för förseningar i projekt.

Minska riskerna för ditt företag med en leverantörsbedömning

Alla företag som är certifierade enligt ISO 9001 är tvungna att varje år gå igenom vilka leverantörer som skall användas. Samarbetet mellan företag och leverantör ska hela tiden utvecklas med nya målsättningar och krav. Syftet med detta är att skapa en dialog vilket gynnar båda parterna och i slutändan slutkunden.

Beroende på hur er verksamhet är utformad varierar det hur viktiga leverantörerna är för ert företags nivå av kvalitet. Detta påverkar omfattningen av leverantörsbedömningen och hur många av leverantörerna som behöver bedömning.

En av de främsta orsakerna till varför man gör en leverantörsbedömning (om det inte är ett krav för att uppfylla ISO 9001) är att undvika att välja en leverantör som inte klarar av sina åtaganden eller orsakar problem. Detta kan undvikas om man gör en ordentlig leverantörsbedömning. Genom att göra en leverantörsbedömning minskar riskerna med att det blir några framtida problem som till exempel:

  • Högre interna kostnader
  • Oväntade prishöjningar
  • Försenade leveranser
  • Att leverantören erbjuder undermålig kvalitet på tjänst eller vara
  • Kommunikationsproblem mellan organisationerna
  • Att bli bortprioriterad för viktigare/större kunder 

Några andra områden där leverantörsbedömning kan vara relevant: ASME, PED, CE-märkning

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com