MENU

ASME standards

ASME Boiler and Pressure Vessel Code är en amerikansk standard ASME Boiler and Pressure Vessel Code är en amerikansk standard ASME Boiler and Pressure Vessel Code är en amerikansk standard ASME Boiler and Pressure Vessel Code är en amerikansk standard

ASME – amerikanska standardarder

ASME är en amerikansk standard som inte är harmoniserad. Detta innebär att den inte anses uppfylla kraven i PEDs väsentliga säkerhetskrav, bilaga 1 och därmed inte Europas. ASME är en Amerikanska standarder och står för American Society of Mechanical Engineers och är en standard med krav för konstruktion, inspektion, och testning av:

  • Pannor
  • Tryckkärl
  • Transporttankar
  • Nukleära komponenter

Det är krav på tillverkaren att visa den tekniska design specifikationen, och att tillhörande dokument är i överenstämmelse med kraven i standarden ASME. Standarden listar vilka material som är accepterade att användas för pannor, tryckkärl, transporttankar och nukleära komponenter. En mer detaljerad beskrivning på både kemiska och mekaniska egenskaper, samt leveransform på materialet m.m. finns i standarden.

Krav i ASME standards

Trycksatta komponenter konstrueras och beräknas enligt formler som finns i standarden. Man tar hänsyn till internt, samt externt tryck på trycksatta komponenter. I vissa fall tas också externa laster i hänsyn. Varje individuell trycksatt komponent ska kontrolleras under och efter tillverkning. Alla kontroller ska dokumenteras, och utförs för att se till att konstruktion, material, tillverkning samt provning i alla avseenden, uppfyller kraven i standarden. Tillverkaren skall ha upprättat, och skall underhålla ett identifieringssystem för det material som används vid tillverkning. Detta för att alla trycksatta anordningar och alla delar i den trycksatta komponenten (som svetsas till sådant material), ska kunna härledas till sitt ursprung. Den tryckbärande anordningen ska genomgå en tryckkontroll och förses med föreskriven märkning som exempelvis namnskylt som fästes på kärlet.

ASME påverkas främst dig som ska exportera tryckkärl till USA. 

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!