MENU

ISO 14001:2015

Nya ISO 14001:2015 för ett relevant och effektivt miljöarbete

Under 2015 godkändes en ny upplaga av ISO 14001. Tidigare upplaga ISO 14001:2004 ska ersättas med ISO 14001:2015. Kravet på de företag som idag är certifierade är att de måste gjort en revision av ledningssystemet enligt ISO 14001:2015, före september 2018. 

ISO 14001 är den erkänt största standarden inom miljö som har samma tyngd i hela världen. Ser vi på den svenska marknaden för alternativa miljömärkningar genom ledningssystem så säger de flesta samma sak: ”vi bygger på ISO 14001” men inte lika komplicerade, inte lika omfattande, mer anpassad osv. Med den nya ISO 14001 är det ni som kund som själva gör avgränsningen! Det kan väl knappast bli lättare? 

Maila eller ring till oss för att diskutera förändringarna nedan eller om ni har några andra frågor. Vi hjälper gärna till för att ni ska kunna utveckla ert ledningssystem till det verktyg för ständig förbättring och kontroll det bör vara! Detta gör vi med det vi kallar nästa generation av inspektions- och certifieringstjänster.

Ni kan även läsa mer om, samt köpa standarden på Swedish Standards Institutes hemsida här!

ISO 14001:2015 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Miljöledningssystem
Eco friendly industry concept. 3d rendering of green factory icon on fresh spring meadow with blue sky in background.

White paper ISO 14001

Ladda ner vårt white paper kring ISO 14001. Ta reda på hur en certifiering går till, vad ISO 14001 innebär och mycket mer!

Download

Förändringarna i nya ISO 14001:2015

 
Förändring av standarden Hur detta påverkar dig Exempel på hantering

Ingen skillnad på övergripande och detaljerade miljömål utan refererar bara till ”miljömål”. Det är också tydligare krav på ansvar för att målen uppfylls.

Det certifierade företaget ges en större möjlighet att fokusera resurserna på de områden som de anser vara viktiga för framtiden.  Från fokus på interna miljöarbetet till hur företagets produkt gör världen till en bättre plats

Både utgåvan från 2004 och 2015 pratar om att ett miljöledningssystem ska ha miljömässiga fördelar, men kan också vara ekonomiska. 

Arbetar man med exempelvis att minska kassationer så gör man vinster inom kvalitet (rätt från början), miljö (mindre avfall, transporter och energi till produktion) och till slut även en ekonomisk fördel. Utarbeta en plan som är bra för miljön och stärker företaget i stort!
En förtydligad förklaring till varför ett ledningssystem finns och det bakomliggande syftet.  Den röda tråden genom ledningssystemet har förtydligats. Ett gediget grundarbete förespråkas och riskbaserat tänkande har blivit ett krav.

Ett tydligt definierat syfte med med mätbara mål samt kontroll på risker och möjligheter.

ISO 9001 och ISO 14001 bygger nu på samma grundläggande struktur (Annex SL).  De tidigare två ledningssystemen blir nu ett gemensamt där det ena aktivt påverkar det andra och företagets mål. Det finns en större igenkänningsfaktor mellan standarderna vilket underlättar arbetet. Ett integrerat ledningssystem för hela företaget. 
Dokumentationskraven har kraftigt minskat även om krav fortfarande finns på skrivna dokument, exempelvis policy. Företaget är ansvarig för att ledningssystemet är tillräckligt utvecklat, infört och dokumenterat. Hur och vilken rutin som behöver vara dokumenterad och till vilken grad är upp till företaget. Det finns alltså få direkta krav på dokumentation, utan bevis på output är det fundamentalt viktiga.  Se till att gallra bort dokument som ni inte har nytta av och utnyttja ledningssystemet på riktigt!
   

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.