MENU

EN 13480

EN 13480 Rörledningar av metalliska material EN 13480 Rörledningar av metalliska material EN 13480 Rörledningar av metalliska material EN 13480 Rörledningar av metalliska material

EN 13480 – Industriella rörledningar av metalliska material

EN 13480 behandlar rörledningar av metalliska material och en harmoniserad standard. Att standarden är harmoniserad innebär att de anses uppfylla säkerhetskrav som finns i Pressure Equipment Directive (PED), eller på svenska: Direktivet om trycksatt eller tryckbärande utrustning. 

PED är gällande för alla trycksatta anordningar och inkluderar bland annat tryckkärl, säkerhetsanordningar och som i detta fall industriella rörledningar. Standarden EN 13480 specificerar en rad olika egenskaper som rörledningar av metalliska material skall uppfylla, däribland konstruktion, inspektion och testning av rören ovan jord. SS EN 13480 listar vilka olika material som är accepterade att använda i industriella rörledningar och rören konstrueras och beräknas enligt de formler som finns i standarden. En mer ingående bild av vilka krav och specifikationer som finns står att läsa om i själva standarden som du kan läsa och ladda ner här. Letar du efter liknande standard fast för polyetenrör är det ISO 13480 som du skall använda dig utav.

SS EN 13480 standard – Ditt ansvar som tillverkare

Som tillverkare ligger ansvaret på ditt bord när det kommer till att kunna visa att den tekniska designspecifikationen inklusive de tillhörande dokumenten är överensstämmande med kraven som finns i SS EN 13480. Man tar också internt samt externt tryck med i beräkningen. Det är dessutom tillverkarens ansvar att se till att skapa och hålla efter ett identifieringssystem så att tryckpåkänt material och alla delar som används i den färdigställda rörledningen kan identifieras.

Varje rörledning skall genomgå kontroll efter och under tillverkningen. Kontrollerna utförs för att vara säker på att materialet, konstruktionen, tillverkningen och provningen lever upp till EN 12480 standard. Alla kontroller som genomförs ska dokumenteras och sparas. Rörledningarna skall också genomgå en tryckkontroll och märkas med viss information såsom tillverkarens namn, tillverkningsår och serienummer.

 

Björn Wendtsson

IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

+46 10 474 99 05

bwendtsson@tuv-nord.com

linkedin linkedin.com/in/björn-wendtsson-620547153


Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!