MENU

EN 13445

EN 13445 Trycksatta anordningar EN 13445 Trycksatta anordningar EN 13445 Trycksatta anordningar EN 13445 Trycksatta anordningar

EN 13445 – Ej eldberörda tryckkärl & trycksatta anordningar

EN 13445 är en harmoniserad EU-standard som som specificerar krav för konstruktion, inspektion och testning av tryckkärl som inte är eldberörda. EN 13445 och ISO 13445 uppfyller kraven som finns i PED väsentliga säkerhetskrav som reglerar tillverkning och konstruktion av tryckbärande anordningar.

I standarden specificeras vilka krav tillverkaren skall uppfylla, bland annat måste det finnas en teknisk designspecifikation med dokumentation som stämmer överens med kraven i EN 13445. Den listar också vilka material som är godkända för användning för tillverkning av ej eldberörda tryckkärl. Tryckkärlet skall konstrueras och beräknas utifrån de formler som finns, i standarden finns dessutom specifikationer på leveransform på materialet samt dess kemiska och mekaniska egenskaper. Mer detaljer och information hittas i standarden som du finner här. Det är också troligt att du påverkas av EN 13480 som behandlar metalliska rörledningar ovan jord.

EN 13445 standard – Kontroll både under och efter tillverkning

Alla tryckkärl som tillverkas skall kontrolleras både under och efter tillverkning. Dessa kontroller görs för att konstruktionen, tillverkning, provning och material i alla avseenden uppfyller kraven i EN 13445 standard. Man ser även över internt tryck på de trycksatta komponenterna, det är inte helt ovanligt att externa laster tas i hänsyn.

När en kontroll är gjord skall den dokumenteras. Även här är ligger ansvaret hos tillverkaren som skall se till att det finns ett system för att identifiera materialet som använts vid tillverkningen så att allt tryckpåkänt material och alla delar i det färdigställda tryckkärlet kan identifieras. Tryckkärlet eller den trycksatta anordningen skall också utsättas för en tryckkontroll och märkas med namn på tillverkaren, tryck, tillverkningsår, serienummer, standard och temperatur.

 

 

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!