MENU

EN 10028

EN 10028 EN 10028 EN 10028 EN 10028

EN 10028 – Platta stålprodukter för tryckkärl och trycksatta anordningar

EN 10028 är en europeisk harmoniserad standard som berör platta stålprodukter som är ämnade att användas i produktion av tryckkärl eller trycksatta anordningar. Att EN 10028 räknas som en harmoniserad standard innebär att den uppfyller de krav som finns i PED:s riktlinjer för väsentliga säkerhetskrav för tryckkärl och trycksatta anordningar. Några exempel på trycksatta anordningar:

  • Pannor
  • Tryckkärl
  • Industriella rörledningar
  • Vakuumkärl 

Du kan även köpa standarden på SIS hemsida här.

EN 10028 standard i praktiken

För att uppnå EN 10028 standard skall informationen från beställare innefatta kvantitet, typ av stål, typ av plåt, standard och leveransvillkor. Om inte beställaren uppger någon information kring detta skall produkten levereras enligt standardspecifikationen. Standardspecifikationen styrs av kraven på materialets mekaniska egenskaper såsom sträckgräns, förlängning, brottgräns slagseghetsprov, ytans kvalitet samt toleranskrav.

Beställaren skall också specificera vilken typ av inspektionsdokument och certifikat som efterfrågas. Det kan handla om standarderna 10204 3.1 eller 3.2. Om beställaren efterfrågar 3.2 skall beställaren informera tillverkaren om vilken tredjepartsorganisation som kommer att närvara vid provningen av produkten. Omfattningen av dessa tester beskrivs i en tabell som du hittar i standarden här (LÄNKAD). Vissa tester är obligatoriska medan andra är frivilliga. I EN 10028 finner du också mer specifika krav såsom placering och andra mer specifika krav. Vid färdigtillverkad plåt görs en dimensionskontroll och en visuell kontroll, därefter märks plåten med tillverkare, logotyp, standard, identifikationsnummer och vilken typ av stål som använts.

Notified Body - EU:s förlängda arm

TÜV NORD är vad som kallas för Notified Body eller Anmält Organ på svenska. Detta innebär att vi arbetar med att se till att tillverkare följer de regler som EU satt upp. Detta kan liknas vid den CE-märkning som är det intyget som betyder att en organisation eller produkt lever upp till de säkerhetsbestämmelser som EU kräver. Vi är alltså det anmälda organet som som ser till att produkter uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!