MENU

Specificerade sanktionsavgifter på minst 10 000 kr

Att arbetsgivaren måste förhålla sig till flertalet olika lagar och förordningar, och att det kan vara snudd på omöjligt att hålla reda på allt, är ingen underdrift. Jag (Benny Hoff), som i 30 år, har haft förmånen att jobba med företag som tillverkar, installerar, använder eller utför service på trycksatta anordningar, har erfarenhet av hur många regler som gäller inom detta område. Nu står vi inför ännu en förändring, vad gäller användning och kontroll av tryckkärl, rörledningar, cisterner, pannor och så vidare.

Den första december 2017 kommer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, att ersätta dagens föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt besiktning respektive användning av trycksatta anordningar. En av nyheterna blir att man inför specificerade sanktionsavgifter för ej utförd fortlöpande tillsyn. Minimibeloppet är satt till 10 000 kr.

Att arbetsgivaren måste utföra fortlöpande tillsyn på anordningar som kontrolleras av kontrollorgan, är ingen nyhet i sig. Jag minns när jag som ung besiktningsingenjör på monopoltiden, i början av 90-talet, tillsammans med mina kollegor tog fram massor med program för fortlöpande tillsyn till våra kunder. De fick en pärm, som skulle användas och uppdateras, men i många fall blev den kvar i bokhyllan. Nästa gång fortlöpande tillsyn blev i ropet, var i samband med att direktivet om tillverkning av tryckbärande anordningar (PED) infördes. Ungefär samtidigt gav Arbetsmiljöverket ut AFS 2002:1, användning av trycksatta anordningar, där riskbedömningar och fortlöpande tillsyn tydliggjordes och lyftes fram. Nu levererade vi på kontrollorganet nya pärmar, uppdaterade befintliga program och tog fram digitala lösningar, som skulle kommunicera med kundernas underhållssystem. 15 år senare kommer den tredje vågen, vad gäller fortlöpande tillsyn. Och nu införs alltså sanktionsavgifter, för att visa på hur allvarligt myndigheten ser på den här verksamheten. Arbetsgivaren har minst två bra skäl för att utföra en bra riskbedömning och fortlöpande tillsyn:

 1. Dels riskerar man inte sanktionsavgift, som troligtvis ligger på 10 000 kr för de flesta mindre och medelstora företagen
 2. Färre driftavbrott och längre livstid för anläggningen. Spara pengar, med andra ord. 

Men vad kostar det att utföra en bra riskbedömning, och genomföra fortlöpande tillsyn? Och hur gör man detta på ett smart sätt? 

Ladda ner eller skriv ut vårt white-paper om FLT

Arbetsgivarens ansvar relaterat till FLT

Om man läser på Arbetsmiljöverket hemsida, kan man bland annat läsa:

 • Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön
 • Arbetsgivaren har huvudansvaret och ska tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för att säkerställa en bra arbetsmiljö.
 • Arbetsgivaren ska genomföra alla åtgärder som behövs för att förhindra att arbetstagarna drabbas av olyckor eller sjukdom. Ett exempel på sådana generella åtgärder är att personalen har rätt utbildning och att det finns en riskbedömning.
 • Arbetsgivaren ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)

En trycksatt anordning är en arbetsutrustning därför behöver du läsa om vilka krav som finns i föreskrifterna vid användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4. Föreskrifterna innehåller krav på:

 • Riskbedömning,
 • Produkten i sig,
 • Information till arbetstagare,
 • Dokumentation över inhyrd arbetskrafts praktiska och teoretiska kunskaper
 • Underhåll och service ska utföras enligt tillverkarens instruktioner
 • Ingrepp, (Bilaga B) 

Eftersom trycksatta anordningar vanligtvis är anordningar med särskilda risker bör du som arbetsgivare utse personer som sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll. Föreskriften innehåller även tekniska krav för till exempel äldre trycksatta anordningar som fanns innan motsvarande EU-direktiv trädde i kraft.  

Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1)

Föreskriften användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1) riktar sig till alla som använder trycksatta anordningar. Föreskrifterna förtydligar vissa krav i föreskrifterna om arbetsutrustning (AFS 2006:4) som bara gäller trycksatta anordningar. Föreskrifterna innehåller krav på:

 • Riskbedömning
 • Program för fortlöpande tillsyn
 • Förteckning över de trycksatta anordningarna
 • Särskilda krav vid användning av pannor
 • Kunskap hos personal
 • Ensamarbete
 • Märkning av rörledningar (se även föreskrifterna för kemiska arbetsmiljörisker) 

Ansvarig är arbetsgivaren, chefen. Vid användning av trycksatta anordningar är det viktigt att du, som arbetsgivare, utser personal som ska utföra fortlöpande tillsyn.  

"Hur gör jag"?

För den som inte är van vid myndigheternas föreskrifter, kan det här, fullt förståeligt, upplevas som tungt och svårbegripligt. Hur gör man i praktiken? Och hur mycket eller litet måste göras?

Jag och mina kollegor på TÜV NORD vet hur man tolkar föreskrifterna. Vi har också lång erfarenhet av att hjälpa kunder med riskbedömningar och att ta fram ett program för fortlöpande tillsyn. Dessutom vill vi göra detta på enklast möjliga sätt, så att resultatet inte blir överarbetat, utan verkligen används, och blir till nytta i verksamheten. Ni som är tveksamma till vad föreskrifterna innebär, tvivlar på att ni verkligen kan spara pengar eller vill testa vår enkla modell: hör av er till oss, och låt oss övertyga er!

Och ni andra som tycker ni har hyfsad koll, men kanske ändå vill ha ett bollplank, som vill sänka era kostnader, så att ni blir mer konkurrenskraftiga: hör av er till oss, ni också, så gör vi allt för att hjälpa er!

Checklista för arbetet

Ladda ner vår FLT-checklista och white-paper och gå igenom de tre stegen nedan för att skaffa er en övergripande bild:

 1. Har upprättat och utför årligen en riskbedömning med fortlöpande tillsyn?
 2. Har upprättat dokumentation för inhyrd personals praktiska och teoretiska kuskaper?
 3. Har ni upprättat en lista över alla trycksatta annordningar som ni förfogar över?

När checklistan är genomförd eller ni har svar på frågorna ovan. Kontakta mig för en kostnadsfri genomgång för att säkerställa att ni följer föreskrifterna och därmed inte riskerar sanktionsavgifter när föreskriften börjar gälla. 

WHITE-PAPER-FLT

Download

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Relaterade nyheter

Nya AFS 2017 – vad handlar det om?

För alla verksamheter som arbetar med trycksatta anordningar är det viktigt att följa riktlinjerna för användning och…
Läs mer

Anmält organ enligt PED - för inspektion av tryckkärl

EU har olika riktlinjer och regelverk för företag inom tillverknings,- energi- och processindustrin. Certifieringar är…
Läs mer