NDT (Non-destructive testing)

NDT non destructive testing metoder NDT non destructive testing metoder NDT non destructive testing metoder NDT non destructive testing metoder

NDT eller ikke destruktiv prøvning

NDT (non-destructive testing = ikke destruktiv prøvning) er en metode til at aflæse materiale- eller produktegenskaber uden at skade produktet, der testes. Det handler om at teste, om kvaliteten er i orden i forbindelse med f.eks. svejsningen, materialet eller det overordnede design af produkter med høje sikkerhedskrav. Dette skal gøres igennem hele produkcyklussen, fra produktion og installation til drift og vedligeholdelse, og målet med den ikke-destruktive prøvning er at identificere fejl. NDT kan i visse tilfælde håndteres internt, men i mange tilfælde vælger virksomheden at bruge forskellige underleverandører (akkrediterede laboratorier), og ifølge nogle forordninger er dette et krav.

Eksempler på NDT-metoder og relevante regler

Nogle af de NDT-metoder, der kan anvendes:

  • Visuel kontrol/prøvning (VT)
  • Røntgenprøvning (RT)
  • Ultralydsprøvning (UT)
  • Prøvning med penetrant (PT)
  • Magnetpulverprøvning (MT)
  • Lakprøvning (LT)
  • Hvirvelstrømsprøvning, induktiv prøvning eller eddy current (ET)
  • Akustisk emission (AE)
  • Akkreditering i henhold til 17025, laboratorium for ikke-destruktive prøvninger, er påkrævet for at få gennemført størstedelen af NDT-tjenesteydelserne.

Foreskrifter, hvor NDT nævnes:

Lære mere om vores inspektionsydelser

NDT i samarbejde med testvirksomheder

For at kunne tilbyde vores kunder helhedsløsninger inden for tredjepartsbedømmelser samarbejder TÜV NORD med en række testvirksomheder, som vi anser for at have en høj kvalitet i deres tjenesteydelser og dermed tilfredse kunder. Dette gør, at vi kan tilbyde koordinering af både test, inspektion og certificering.