MENU

NDT (Non-destructive testing), ikke-ødeleggende utprøving

Non-destructive testing Non-destructive testing Non-destructive testing Non-destructive testing

Non-destructive testing eller NDT er utprøving uten skade

NDT, Non-destructive testing er metoder for å lese av material- eller produktegenskaper uten å skade materialet som utprøves. Det handler om å sørge for at kvaliteten er riktig for eksempelvis sveisingen, materialet eller den totale konstruksjonen for produkter med høye sikkerhetskrav. Dette skal gjøres under hele produktsyklusen, fra produksjon og montering til drift og vedlikehold, og målet med den ikke-ødeleggende utprøvingen er å identifisere defekter. Av og til kan NRD håndteres internt, men ofte velger mange bedrifter å bruke forskjellige underleverandører (akkrediterte laboratorier), og i visse regelverk er dette et krav.

Eksempel på NDT-metoder og relevante regelverk

Noen av NDT-metodene som kan brukes:

• Visuell kontroll/utprøving (VT)
• Røntgenutprøving (RT)
• Ultralydutprøving (UT)
• Utprøving med penetrant (PT)
• Magnetpulverutprøving (MT)
• Lekkasjeutprøving (LT)
• Virvelstrømsutprøving, induktiv utprøving eller eller eddy current (ET)
• Akustisk emisjon (AE)

Akkreditering i samsvar med 17025, laboratorium for ikke-ødeleggende utprøving, er påkrevd for å gjennomføre de fleste NDT-tjenester.

Når er det krav om NDT?

Krav om ikke-ødeleggende utprøving kan reguleres på flere måter:
• En vanlig måte er at en spesifikk standard krever omfang, metode, sveisekvalitet etc.
• En annen måte er at en spesiell bransje stiller sine spesifikke krav via et bransjeorgan.
• En tredje måte er at bestilleren stiller spesielle krav til leveransen.

Ikke-ødeleggende utprøving nevnes som et krav i PED (2014/68/EU), og gjelder for deg som jobber med enten innkjøp, konstruksjon, beregning eller drift.

NDT brukes til å sikre at for eksempel trykkpåkjent utstyr følger krav og regelverk for kvalitet og sikkerhet. Indre og ytre feil på produktene er produsentens ansvar, men det er også viktig for å unngå produksjonsstans på grunn av maskinbrudd.

For å kunne tilby våre kunder helhetsløsninger innen tredjepartsvurderinger, samarbeider TÜV NORD med en rekke utprøvingsforetak som vi anser å tilby tjenester av høy kvalitet og derfor gir fornøyde kunder. Dette gjør at vi kan tilby koordinering av både ikke-ødeleggende utprøving, inspeksjon og sertifisering.

Dr. Christian Neuhaus

Viseadministrerende direktør og ansvarlig for all industriell inspeksjon
Dr. Christian Neuhaus har lang erfaring i inspeksjon og er nå visepresident og ansvarlig for all industriell inspeksjon

+46 10 474 99 24

cneuhaus@tuv-nord.com

Kontakt Christian!
Har du spørsmål om vår inspeksjonsvirksomhet, vennligst kontakt meg!