MENU

Notified body, eller kontrollorgan, verifiserer

Notified body Notified body Notified body Notified body

Notified body, eller kontrollorgan, verifiserer at produktene følger EUs regelverk og direktiver

Notified Body, på norsk “Kontrollorgan”, er et uavhengig organ som sikrer og verifiserer at produsenter følger EUs regelverk og direktiver. Denne verifiseringen kan gjøres med sertifisering, kontroll og utprøving. Et kontrollorgan fungerer dermed som en forlenget arm av EU, og dette gjør at disse organisasjonene selv må oppfylle visse krav. Generelt sett handler kontrollen om en undersøkelse av produsentens tekniske dokumentasjon som gjelder for produktkategorien.

I Norge er det Norsk Akkreditering som bedømmer disse uavhengige organisasjonene og sender informasjon til EU om kontrollorganene som finnes i landet. Databasen Nando har en liste med alle kontrollorganer. Notified body er knyttet til CE-merkingen, som er det beste beviset på at en vare eller et produkt følger EUs regelverk og direktiver. Kontrollorganet er organisasjonen som verifiserer at produktene oppfyller krav til sikkerhet.

Produktene verifiseres ved hjelp av utprøving, kontroll og sertifisering. Arbeidet kan skje ved hjelp av for eksempel konstruksjonskontroll, typekontroll-sertifisering eller granskning av systemer for kvalitetsstyring. I Skandinavia er TÜV NORD kontrollorgan NB 2529. Dette er et bevis på at vi er godkjente, i samsvar med EU-krav; til å utføre utprøving, kontroll og sertifisering.

Martin Olsson

Martin Olsson

Koordinator PED-operasjoner
Martin Olsson er koordinator for vore PED-operasjoner

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakt Martin!
Eksisterende eller potensiell kunde, ta kontakt med meg så hjelper jeg deg med alt fra tilbudsforespørsler til tekniske spørsmål.