MENU

Kontrollplan exempel

Kontrollplan exempel Kontrollplan exempel Kontrollplan exempel Kontrollplan exempel

Kontrollplan exempel inom trycksatta anordningar (PED) och byggprodkter (CPR)

För företag som arbetar inom föreskrivna områden såsom kärnkraft, trycksatta anordningar (PED) eller byggprodukter (CPR) råder specifika kvalitetskrav för att säkerställa komponentens eller produktens säkerhet och funktion i konstruktionen.

Respektive föreskrift ställer olika krav, vilka kvalitetskrav beror av hur komponenten / produkten avses att användas och hur kritisk dess funktion är för säkerheten. Här kommer de standarder som är harmoniserade mot respektive föreskrift till användning, att följa någon av dessa garanterar att produkten uppfyller de krav som ställs i föreskriften.

Tillverkning sker ofta i många olika process steg, det kan exempelvis handla om att välja en underleverantör för utgångsmaterialet till komponenten, kontroll av levererat material följt av ett antal tillverkningsoperationer samt slutkontroll och leverans av komponenten / produkten. Att säkerställa att rätt saker har gjorts i rätt tid blir ofta av stor vikt för den slutliga produktens kvalitet.

 

Kontrollplanen skapar överblick

Med en kontrollplan skapas en överblick av de olika tillverkningsoperationerna och efterföljande kvalitetskontroller, planen fungerar som checklista och ett underlag för de kontroller och mätningar som skall göras och eventuellt dokumenteras. Hur detaljerad kontrollplanen behöver vara och dess innehåll styrs oftast av komponentens betydelse för säkerheten och den standard som tillämpas.

Fokus ligger i alla led på att säkerställa rätt kvalitet och nödvändig säkerhet. För företag som arbetar med exempelvis lastbärande byggprodukter av stål eller aluminium råder specifika kvalitetskrav som sammanfattas och beskrivs i standarden EN 1090. Standarden ställer krav på att en kontrollplan som är specifik för konstruktionen skall upprättas. Dess innehåll avgörs av hur komponenten avses tillverkas och vilken utförandeklass (EXC) som gäller. Kontroller som alltid skall genomföras är dock granskning av ingående material och intyg, att tillverkningstoleranser uppnås samt en visuell kontroll av produkten.

Björn Wendtsson

IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

+46 10 474 99 05

bwendtsson@tuv-nord.com

linkedin linkedin.com/in/björn-wendtsson-620547153


Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!