MENU

ISO 14001 för små och medelstora företag

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

För SMEs (Small and medium-sized enterprises) kan det vara en utmaning att implementera ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 14001. Detta beror på att mindre företag ofta har mindre resurser i form av budget, tid och teknisk kunskap. För att lyckas handlar det om att bolag i uppstartsfasen snarare ska förbättra redan befintliga, icke formella ledningssystem istället för att byta ut dem mot nya system.

Varför är ISO 14001 relevant för mindre företag?

Företag existerar inte i en isolerad miljö. Konsekvenser av organisationers diverse handlingar leder till olika påverkan på miljön. Det är inte längre en trend att konsumenter hellre väljer ett hållbart alternativ framför ett icke hållbart alternativ, det är snarare ett hygienkrav. Om ert företag förstår hur ni påverkar miljön och ständigt förbättras kan det leda till ett starkare varumärke och ökat antal kunder. Genom att dessutom se till att anskaffa en ISO 14001 certifiering kommer ni kunna bilda er en bättre uppfattning kring hur ni skall använda era resurser på ett effektivare vis. Detta kan i sin tur leda till lägre kostnader och risk för er verksamhet.

 

Att anpassa ISO 14001 för mindre verksamheter

Att anskaffa ISO 14001 för små företag behöver inte vara en krånglig process. Dessutom kan det finnas många fördelar med erhålla certifikatet, som att spara in på både tid och kostnader genom att anpassa er till standarden. Det finns även flera möjligheter till att anpassa processen till att enbart inkludera det ni är i behov av. Således tas onödiga moment bort vilket gör att kostnaden samt komplexiteten minskar för er att erhålla märkningen. Mindre företag som väljer att arbeta med standarden kan åstadkomma lika goda resultat som större företag lyckas uppnå genom att bli certifierade.

 

ISO 14001 för små och medelstora företag ISO 14001 för små och medelstora företag ISO 14001 för små och medelstora företag ISO 14001 för små och medelstora företag

Senaste versionen av ISO 14001

ISO 14001:2015 är den senaste uppdateringen av standarden och den bör agera som stöd till Parisavtalet och tillhörande 17 hållbarhetsmål för 2030. Dessutom är det meningen att det skall bli enklare för företag att anpassa sig efter den nya versionen av standarden än föregångaren. Oavsett om ni vill anskaffa ISO 14001 för medelstora företag eller små företag kan ni med hjälp av certifieringen minska er eventuella negativa påverkan på miljön. Vi på TÜV NORD kan hjälpa er ytterligare i att förstå hur en ISO 14001 kan påverka er verksamhet positivt redan idag och framöver. Tveka inte att höra av er till oss.

 

White paper ISO 14001

Ladda ner vårt white paper kring ISO 14001. Ta reda på hur en certifiering går till, vad ISO 14001 innebär och mycket mer!

Download

Förändringarna i nya ISO 14001:2015

 
Förändring av standarden Hur detta påverkar dig Exempel på hantering

Ingen skillnad på övergripande och detaljerade miljömål utan refererar bara till ”miljömål”. Det är också tydligare krav på ansvar för att målen uppfylls.

Det certifierade företaget ges en större möjlighet att fokusera resurserna på de områden som de anser vara viktiga för framtiden.  Från fokus på interna miljöarbetet till hur företagets produkt gör världen till en bättre plats

Både utgåvan från 2004 och 2015 pratar om att ett miljöledningssystem ska ha miljömässiga fördelar, men kan också vara ekonomiska. 

Arbetar man med exempelvis att minska kassationer så gör man vinster inom kvalitet (rätt från början), miljö (mindre avfall, transporter och energi till produktion) och till slut även en ekonomisk fördel. Utarbeta en plan som är bra för miljön och stärker företaget i stort!
En förtydligad förklaring till varför ett ledningssystem finns och det bakomliggande syftet.  Den röda tråden genom ledningssystemet har förtydligats. Ett gediget grundarbete förespråkas och riskbaserat tänkande har blivit ett krav.

Ett tydligt definierat syfte med med mätbara mål samt kontroll på risker och möjligheter.

ISO 9001 och ISO 14001 bygger nu på samma grundläggande struktur (Annex SL).  De tidigare två ledningssystemen blir nu ett gemensamt där det ena aktivt påverkar det andra och företagets mål. Det finns en större igenkänningsfaktor mellan standarderna vilket underlättar arbetet. Ett integrerat ledningssystem för hela företaget. 
Dokumentationskraven har kraftigt minskat även om krav fortfarande finns på skrivna dokument, exempelvis policy. Företaget är ansvarig för att ledningssystemet är tillräckligt utvecklat, infört och dokumenterat. Hur och vilken rutin som behöver vara dokumenterad och till vilken grad är upp till företaget. Det finns alltså få direkta krav på dokumentation, utan bevis på output är det fundamentalt viktiga.  Se till att gallra bort dokument som ni inte har nytta av och utnyttja ledningssystemet på riktigt!
   

Mark Shirvani

Revisionsledare
Mark är revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, ISO 14001

+46 (0) 76 118 86 79

mshirvani@tuv-nord.com

Kontakta Mark!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.