MENU

EN 10216

EN 10216 är en harmoniserad standard EN 10216 är en harmoniserad standard EN 10216 är en harmoniserad standard EN 10216 är en harmoniserad standard

EN 10216 – Sömlösa stålrör för tryckkärl och trycksatta anordningar

EN 10216 är en harmoniserad standard vilket innebär att den anses uppnå alla de kraven som ställs i PED Tryckkärlsdirektivet. PED är det direktiv som reglerar konstruktionen och tillverkningen av trycksatt utrustning såsom tryckkärl och stålrör för trycksatta ändamål.

Dessa tryckbärande anordningar omfattas av PED:

  • Tryckkärl (inklusive men inte begränsat till värmeväxlare och pannor)
  • Tryckbärande tillbehör
  • Industriella rörledningar
  • Säkerhetsanordningar

EN 10216 beskriver och förklarar hur stålrör och tuber som används för trycksatt utrustning formas, tillverkas och vilka leveransvillkor som finns. Vid tillverkningen av tuberna krävs en dimensionskontroll och en visuell kontroll. Slutsteget i produktionen är märkningen av tuben vilket skall innefatta namn på tillverkare, logotyp, vilken standard tuben är tillverkad efter samt vilken typ av stål som använts. I vissa fall kan kunden kräva smält, kod- och identifikationsnummer.

EN 10216 standard

Tuberna eller rören delas upp i olika leveransvillkor för att uppfylla EN 10216, som till exempel TR1 och TR2. Dessa leveransvillkor styrs av kraven på materialets mekaniska egenskaper såsom brottgräns, förlängning, slagseghetsprov och sträckgräns. Leveransvillkoren innehåller också en del toleranskrav som till exempel diameter, längd, rakhet och tjocklek. För att leva upp till villkoren för EN 10216 standard krävs ett godkänt trycktest eller elektromagnetiskt test för att säkerställa tubernas täthet.

Beroende på vilken kvalitet som används (TR1 eller TR2) tillkommer också krav på inspektion och inspektionsdokument, en testrapport 2.2 för TR1 och ett inspektionscertifikat 3.1 för TR2. Det är heller inte helt ovanligt att kunden ställer krav på ett 3.2 inspektionscertifikat från en tredje part. Omfattningen av detta test finns i en beskrivande tabell i EN 10216 standard. Vissa av dessa tester är obligatoriska medans andra är frivilliga. Standarden innehåller också vilka specifikationer och krav som måste uppfyllas angående exempelvis placering och andra mer specifika delar.

Du kan köpa standarden via SIS hemsida här.

 

Notified Body - EU:s förlängda arm

TÜV NORD är vad som kallas för Notified Body eller Anmält Organ på svenska. Detta innebär att vi arbetar med att se till att tillverkare följer de regler som EU satt upp. Detta kan liknas vid den CE-märkning som är det intyget som betyder att en organisation eller produkt lever upp till de säkerhetsbestämmelser som EU kräver. Vi är alltså det anmälda organet som som ser till att produkter uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer.

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com