MENU

EEMUA

EEUMA EEUMA EEUMA EEUMA

EEMUA - För företag inom olja, kemi och gas

EEMUA (Engineering equipment and materials users association) är en ej vinstdrivande organisation med säte i London som arbetar för att förbättra industrianläggningar inom säkerhet, miljö och effektivitet. Främst består organisationens medlemmar av företag inom oljebranschen, energibranschen och processindustrin.

EEMUA grundades efter andra världskriget. Det intensiva återuppbyggandet av Europa ledde till en ekonomisk tillväxt för företag inom kemikalie-, olje- och gasindustrin. Många nya produkter i plast och polymer såg dagens ljus och efterfrågan var hög. Teknologin inom industrin gick snabbt framåt vilket gjorde att standarderna inte lyckades hålla jämna steg med utvecklingen. EEMUA grundades av flera olika oljebolag. Dessa hade en önskan om samarbete för att skapa standarder och guider för att skapa en säkrare samt bättre industri (läs mer om EEMUA på deras hemsida).

EEMUA arbetar också med att bevara medlemsföretagens fysiska tillgångar och deras intressen för att se till att företagen har bästa möjliga förutsättningar. Bland annat innebär det att organisationen ser till att medlemmarna håller sig uppdaterade med de senaste branschnyheterna och arbetar nära regelverk, standarder och andra branschorganisationer för att säkerställa att medlemmarnas röst representeras.

EEMUA 191 och ASME standarder

En av de mest kända guiderna som EEMUA tagit fram är EEMUA 191 som behandlar alarmsystem för industrier, främst inom kemisk-, energi-, olje- och gasindustri. Guiden går även att applicera på andra industrier, till exempel har den använts inom järnvägs- och transportsektorn. Guiden togs fram efter de massiva olyckorna inom industrin under början av 1990-talet som nästan alla kunde härledas till fel i anläggningarnas alarmsystem.

EEMUA använder sig ofta av ASME standarder. ASME är amerikanska standarder som inte är harmoniserade. Det vill säga att de inte lever upp till PED:s säkerhetskrav och således inte EU:s säkerhetskrav för konstruktion av trycksatta anordningar såsom tryckkärl, pannor och transporttankar. ASME påverkar främst de företag som exporterar trycksatta anordningar till Amerika. Behöver din verksamhet en objektiv bedömning kan TÜV NORD hjälpa ditt företag med att utföra kontroller efter EEMUA standarder.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!