Besiktningsman

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl

Besiktningsman eller kontrollingenjör bedömer tryckkärl

Besiktningsman eller Kontrollingenjör är ett begrepp som är knutet till en aktivitet, där någon form av samlad bedömning utförs. Oftast finns kravet att en anordning, till exempel en ångpanna, ska vara säker med avseende på tillverkning, drift, service och underhåll. Kravet beskrivs normalt sett i olika myndigheters föreskrifter, ganska allmänt, utan att peka på några specifika standarder eller andra tekniska publikationer. Anordningen skall vara säker, och det är användaren som ansvarar för detta. I vissa fall anser myndigheten att anordningen är så pass farlig, att en tredjepart skall involveras för att bedöma om anordningen verkligen är säker. Arbetsmiljöverket reglerar kraven på användning och kontroll av trycksatta anordningar, och där i beskrivs klassificering samt olika typer av besiktningar som skall utföras av tredjepart (kontrollorgan/ Notified Body). Även intervall mellan kontrollerna beskrivs. Det är besiktningsmannen, som med ledning av en mängd olika kontroller och provningar, i slutänden skall bedöma helhetsintrycket, och avgöra om anordningen uppfyller kraven på säkerhet eller ej.

Det är definitionen ”samlad bedömning” som är den viktiga, till skillnad från till exempel tillverkningskontroll, där man bedömer anordningen i samband med tillverkning, enligt tydligt specificerade standarder eller liknande.

Kontakt Martin!

Eksisterende eller potensiell kunde, ta kontakt med meg så hjelper jeg deg med alt fra tilbudsforespørsler til tekniske spørsmål.

Martin Olsson Koordinator PED-operasjoner
Martin Olsson er koordinator for vore PED-operasjoner