MENU

Besiktningsman

Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl Revisionsbesiktning av tryckkärl

Besiktningsman eller kontrollingenjör bedömer tryckkärl

Besiktningsman eller Kontrollingenjör är ett begrepp som är knutet till en aktivitet, där någon form av samlad bedömning utförs. Oftast finns kravet att en anordning, till exempel en ångpanna, ska vara säker med avseende på tillverkning, drift, service och underhåll. Kravet beskrivs normalt sett i olika myndigheters föreskrifter, ganska allmänt, utan att peka på några specifika standarder eller andra tekniska publikationer. Anordningen skall vara säker, och det är användaren som ansvarar för detta. I vissa fall anser myndigheten att anordningen är så pass farlig, att en tredjepart skall involveras för att bedöma om anordningen verkligen är säker. Arbetsmiljöverket reglerar kraven på användning och kontroll av trycksatta anordningar, och där i beskrivs klassificering samt olika typer av besiktningar som skall utföras av tredjepart (kontrollorgan/ Notified Body). Även intervall mellan kontrollerna beskrivs. Det är besiktningsmannen, som med ledning av en mängd olika kontroller och provningar, i slutänden skall bedöma helhetsintrycket, och avgöra om anordningen uppfyller kraven på säkerhet eller ej.

Det är definitionen ”samlad bedömning” som är den viktiga, till skillnad från till exempel tillverkningskontroll, där man bedömer anordningen i samband med tillverkning, enligt tydligt specificerade standarder eller liknande.

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!