MENU

ISO 45001 – Saker du behöver veta

40% av arbetsmiljörelaterade kvalitetsbrister i Sverige finns inom tjänste- och industriföretag. Nästan 2,3 miljoner arbetsrelaterade olyckor sker varje år världen över. Ett ISO 45001 certifikats (eller snarare certifieringens) huvudsakliga uppgift är att förhindra att fler arbetsmiljöolyckor sker i samband med er verksamhet.

40% av arbetsmiljörelaterade kvalitetsbrister i Sverige finns inom tjänste- och industriföretag. Nästan 2,3 miljoner arbetsrelaterade olyckor sker varje år världen över. Ett ISO 45001 certifikats (eller snarare certifieringens) huvudsakliga uppgift är att förhindra att fler arbetsmiljöolyckor sker i samband med er verksamhet.

Vad är en ISO 45001 certifiering?

ISO 45001 är den första internationella standarden som behandlar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Standarden erbjuder tydliga riktlinjer för alla branscher och riktar sig till företag som har ambitioner och önskningar om att utvecklas och göra sin arbetsmiljö till en tryggare och säkrare plats.

Under 2018 ersatte ISO 45001 den gamla standarden OHSAS 18001 i Sverige. Den största skillnaden mellan de två är att ISO 45001:s fokuserar på interaktionen mellan organisation och arbetsmiljö; där OHSAS 18001 fokuserar på att hantera arbetsrisker och andra interna problem.

Andra saker som förändrats är:

 • ISO 45001 är processbaserad, jobbar dynamiskt med alla satser, överväger både risker och möjligheter, samt inkluderar åsikterna och perspektiven ifrån alla berörda.
 • OHSA 18001 var processbaserad, jobbade icke-dynamiskt, behandlade enbart risker, och inkluderade inte alla berördas åsikter och perspektiv.

Varför behöver du en ISO 45001 certifiering?

En certifiering enligt ISO 45001 är ett stort steg framåt gällande säkerhet och hälsa inom arbetsmiljön. Standarden behövs för att ge ert företag och de anställda verktygen och kunskapen för att vara trygga och säkra inom er verksamhet. Ett måste för organisationer och verksamheter som systematiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Fördelarna med att certifieras enligt ISO 45001

Med en ISO 45001 certifiering får ni ett gediget och tydligt ramverk för arbetsmiljöfrågor. Ramverket hjälper er att effektivisera och utveckla er arbetsmiljö i rätt riktning. En certifiering enligt ISO 45001 innebär:

 • Att ni kan vara säkra på att ert företag och anställda följer de lagar och regler som finns för arbetsmiljö
 • Minskad sjukfrånvaro, mindre produktionsbortfall, och sänkta kostnader
 • Mer attraktiva som arbetsgivare
 • Förstärkning av ert varumärke
 • Riskminimering

ISO 45001 är även baserad utefter samma struktur som andra ISO standarder och ledningssystem ifrån ISO. Detta gör dem väldigt enkla att inkorporera med andra ledningssystem som till exempel ISO 9001 och ISO 14001.

Krav att uppfylla för ISO 45001

Kravet för att man ska kunna certifieras enligt 45001 är först och främst att man har ett ledningssystem för sin arbetsmiljö. Därefter behöver man uppfylla de krav som ISO 45001 ställer gällande implementeringen av ett ledningssystem för arbetsmiljö inom er organisation. Kraven som ställs är inom områdena:

 • Stöd
 • Planering
 • Verksamhet
 • Förbättringar
 • Utvärdering av prestanda
 • Organisationens förutsättningar
 • Ledarskap och arbetstagaren medverkan

Certifiera er enligt ISO 45001 hos TÜV NORD

Det finns ett stort värde i att certifieras enligt ISO 45001 oavsett vilken bransch man än jobbar inom, privata som offentliga, små som stora. Behöver ni ett certifieringsorgan? Ta kontakt med oss på TÜV NORD, så hjälper vi till med er ISO 45001 i Sverige.