EN ISO 3834-sertifisering

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakt Björn for rådgivning og priser
EN ISO 3834 EN ISO 3834 EN ISO 3834 EN ISO 3834
Sertifisering i henhold til EN ISO 3834 er en internasjonalt akseptert standard for sveising selskaper

EN ISO 3834-sertifisering av kvalitetsstyringssystemer for sveisebedrifter

EN ISO 3834 er en internasjonalt akseptert og anerkjent standard for kvalitetsstyringstjenester for sveisebedrifter. Et styringssystem er en bedrifts samlede prosesser, og det er disse prosessene som sertifiseres når en bedrift velger å sertifisere seg i samsvar med EN ISO 3834. Sertifiseringen utføres av akkrediterte sertifiseringsorganer som er godkjente (akkrediterte) av landets nasjonale akkrediteringsorgan.

 

3834-2, 3834-3 eller 3834-4 sertifisering

Kravsnivået din bedrift faller inn under avhenger av produktene dere produserer og dermed sveisingens innvirkning på produktene når det gjelder sikkerhet, konstruksjon og funksjon. ISO 3834-4 er det enkleste kravsnivået, mens ISO 3834-2 er det mest omfattende. Nivået din bedrift faller inn under avgjøres av produktstandarden, spesifikasjonen eller forskriften som gjelder for produktet deres. 

Som kunde får du den beste styrings- og kvalitetskontrollen ved å ha et integrert kvalitetsstyringssystem i samsvar med både ISO 9001, EN ISO 3834 samt en eventuell produktstandard. Er du som kunde sertifisert i samsvar med disse standardene i tillegg til ISO 14001, trenger du sannsynligvis ikke å bekymre deg over ulike kunders kvalitets- og miljøspørsmål – alt er på plass.

Prosessen for ISO-sertifisering

Har dere tenkt på å bli sertifiserte i samsvar med ISO-standard? En nysertifisering kan deles inn i tre deler:    

  • Trinn 1: Læring, analyse og implementering av standardens krav i deres organisasjon
  • Trinn 2: Forhåndsrevisjon hvor vi går gjennom deres styringssystem for å identifisere svakheter og forbedringspunkter før sertifiseringsrevisjonen
  • Trinn 3: Den siste delen består av en sertifiseringsrevisjon hvor vi reviderer styringssystemet ut ifra valgt ISO-standard. Den innebærer både dokumentgransking og gransking hos dere. Etter godkjent sertifiseringsrevisjon kan et sertifikat innvilges

Hvis dere allerede er sertifiserte og interesserte i å bytte er ikke dette et problem, uansett hvor i sertifiseringssyklusen dere befinner dere. Det eneste vi trenger er revisjonsrapporter fra de siste tre årene. Dette er for at vi skal kunne forsikre oss om at dere har korrigert eventuelle avvik fra tidligere revisjoner.

Utnytte tredjepartsgranskinger med EN ISO 3834-sertifisering

TÜV NORD i Skandinavia er akkreditert i samsvar med ISO 17065 til å utstede sertifikater i samsvar med ISO 3834 samt EN 1090. Når vi jobber i ISO 9001 og ISO 14001, samarbeider vi med TÜV UK og TÜC NORD Cert i Tyskland.

TÜV NORD i Skandinavia fokuserer på kunder innen prosessbransjen, kraftverk og varmekraftverk samt produksjonsindustri hvor vi kan tilføre merverdi og i samarbeid med våre kunder utvikle bransjen. Dette gjør vi med vårt arbeid med både inspeksjon og sertifisering.

En viktig årsak til dette er teknikkens betydning. TÜV NORD benytter et nyutviklet nettbasert sertifiseringssystem til å effektivisere våre revisjoner og hele tiden ha den nyeste informasjonen tilgjengelig. Dermed kan revisoren fokusere på dere og dere forbedringsmuligheter, og samtidig minimere deres for- og etterarbeid ved hjelp av en effektiv håndtering av korrigerende tiltak, oppfølging, revisjonsrapporter, sertifikat og planlegging. Revisorens tilnærming skal være å utvikle og forbedre kundene gjennom objektiv bedømmelse. TÜV NORD vil hjelpe våre kunder med å bli bedre, og dette tydeliggjøres i vår visjon om å jobbe med neste generasjon av inspeksjons- og sertifiseringstjenester. 

Kontakt TÜV NORD hvis du har spørsmål om EN ISO 3834

Trenger du hjelp med sveiserelaterte problemer? Kontakt meg så hjelper jeg deg snart!

Björn Wendtsson   IWS og OFP
WS og OFP-teknikere Lang erfaring med både sveising og testing

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com