MENU
  1. Certificering
  2. DS/EN ISO 3834
ISO 3834 Certifiering för svetsande företag ISO 3834 Certifiering för svetsande företag ISO 3834 Certifiering för svetsande företag ISO 3834 Certifiering för svetsande företag

DS/EN ISO 3834-certificering

DS/EN ISO 3834 er en internationalt anerkendt kvalitetsstyringsstandard til svejsevirksomheder. Et kvalitetsstyringssystem indeholder en virksomheds samlede processer, og det er disse processer, der certificeres, når en virksomhed vælger at blive certificeret i henhold til DS/EN ISO 3834. Certificeringen udføres af akkrediterede certificeringsorganer, som er godkendt (akkrediteret) af landets nationale akkrediteringsorgan. 

Hvilket kravniveau, din virksomhed er omfattet af, afhænger af hvilke produkter, der fremstilles, og dermed svejsningens indvirkning på produktet med hensyn til sikkerhed, konstruktion og funktion. DS/EN ISO 3834-4 er det enkleste af kravniveauerne, mens DS/EN ISO 3834-2 er det mest omfattende. Din virksomheds niveau bestemmes ud fra den produktstandard, specifikation eller regel, der gælder for dit produkt.

Du opnår som kunde den allerbedste styring og kvalitetskontrol, hvis du har et integreret kvalitetsstyringssystem i henhold til både ISO 9001, DS/EN ISO 3834 samt en eventuel produktstandard. Er du som kunde certificeret i henhold til disse standarder sammen med ISO 14001, behøver du med stor sandsynlighed ikke at bekymre dig om forskellige kunders spørgsmål vedrørende kvalitet og miljø; alt er på plads.

Køb DS/EN ISO 3834 standarden!

DS/EN ISO 3834-revision

Overvejer du at blive certificeret i henhold til ISO-standarden? En ny certificering kan deles op i tre dele:

  • Trin 1: Indlæring, analyse og implementering af standardens krav i din organisation
  • Trin 2: Forudgående ISO 3834-revision, hvor vi gennemgår dit kvalitetsstyringssystem (QMS) for at identificere mangler og forbedringspunkter i forbindelse med certificeringsinspektionen
  • Trin 3: Den sidste del består af en certificeringsrevision, hvor vi reviderer dit kvalitetsstyringssystem ud fra valgte ISO-standards. Den indebærer både en dokumentgennemgang og en gennemgang på stedet hos jer. Efter godkendt certificeringsinspektion kan der udstedes et certifikat

Hvis du i dag allerede er certificeret og interesseret i at skifte over til den nye standard, kan dette gøres uden problemer, uanset hvor i certificeringscyklussen, du befinder dig. Alt, hvad vi behøver, er de sidste tre års inspektionsrapporter for at sikre, at du har korrigeret de afvigelser, der måtte være forekommet under de tidligere gennemgange.

DS/EN ISO 3834-certifikat med TÜV NORD

TÜV NORD fokuserer på kunder i kernekrafts-, proces- og fremstillingsindustrien samt kraftvarmeværker, hvor vi kan tilføre værdi og sammen med vores kunder udvikle svensk industri. Det gør vi ved at arbejde med både kontrol og certificering i overensstemmelse med vores værdier, baseret på kompetencer, service og international tilstedeværelse. En væsentligt medvirkende årsag hertil er teknologiens betydning. TÜV NORD anvender et nyudviklet webbaseret system, der effektiviserer inspektionen, og sikrer at vi altid har de nyeste oplysninger. På den måde kan auditoren fokusere på dig og dine forbedringsmuligheder. Samtidigt minimeres dit for- og efterarbejde som følge af en effektiv håndtering af korrigerende handlinger, opfølgning, inspektionsrapporter, certifikater og planlægning. Auditorens tilgang under inspektionen er at udvikle og forbedre kunden ved hjælp af en objektiv bedømmelse. TÜV NORD vil hjælpe vores kunder med at blive bedre, hvilket tydeliggøres i vores vision om at arbejde med næste generation af inspektions- og certificeringsydelser.

Mattias Strand

Mattias Strand - Säljansvarig/Revisor TÜV NORD

Salgsansvarlig / Auditor
Mattias Strand er auditor på ISO 9001 og 14001

+46 10 474 99 06

mstrand@tuv-nord.com

linkedin mattias-strand

Kontakt Mattias!
Kontakt mig hvad enten du er eksisterende eller potentiel kunde. Jeg kan hjælpe med alt fra tilbud til tekniske spørgsmål.

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Teknisk Chef ISO 3834 & EN 1090 / Auditor
Jonas er IWE-uddannet og har arbejdet med fremstillings-/ kontrolbranchen i mange år. Fungerer også som en kvalitetsrevisor, blandt andet i ISO 9001

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakt Jonas!
Brug for hjælp i svejsning tekniske spørgsmål? Kontakt mig og jeg vil hjælpe dig snart!

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.