Sertifisering av bærende stål- og aluminiumskonstruksjoner i samsvar med EN 1090

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakt Björn for rådgivning og priser
EN ISO 3834 EN ISO 3834 EN ISO 3834 EN ISO 3834
EN 1090 er et lovbestemt krav som må oppfylles for å selge produkter innen EU

EN 1090 er et lovbestemt krav i EU

Fra og med 1. juli 2014 må serieproduserte byggevarer som produseres eller selges i Norge eller et annet EF-land, CE-merkes og oppfylle kravene i samsvar med CPR (byggevareforordningen). For bærekomponenter av stål eller aluminium gjelder den harmoniserte standarden NS-EN 1090. Dersom din bedrift produserer strukturelle byggevarer av stål eller aluminium, er sjansen stor for at dere omfattes av disse kravene og må iverksette tiltak. Kravene har oppstått siden disse stålkomponentene eller byggevarene er definerte som sikkerhetskritiske.

Hvorfor sertifisere produkter i samsvar med EN 1090?

  • Et lovbestemt krav som må oppfylles for å selge produkter innen EU
  • Styrker varemerket ved hjelp av et internasjonalt godkjent bevis på som de fleste innkjøpere hos entreprenører krever

Kraven gjelder ikke for alle bedrifter, med det finnes noen hovedpunkter for å sjekke om dere faller inn under kravet eller ikke.

  • Er produktene som bedriften produserer laget av stål eller aluminium?
  • Er produktene bærende?
  • Er produktene installert på permanent grunnlag?

Dersom dette er tilfelle faller dere mest sannsynlig under de lovbestemte kravene som CPR og dermed EN 1090 stiller, og må derfor leie inn et eksternt organ (notified body) som TÜV NORD. Vi støtter dere i prosessen frem mot sertifisering om dette er ønskelig.

Når dere som en produksjonsbedrift har funnet ut om dere faller inn under kravene og derfor må CE-merke produktene deres, er neste steg å bestemme hvilken Execution Class (EXC) dere faller inn under. EXC er inndelt fra én til fire, hvor fire er de mest sikkerhetskritiske komponentene (for eksempel byggevarer til offentlige bygninger). Flertallet av byggevarene som omfattes av EN 1090 faller inn under EXC to.

Factory production control (FPC) er en prosessgaranti som kreves av EN 1090

Et grunnleggende krav for CE-merking av byggevarer er at produksjonsselskapet har et sertifisert kontrollsystem for produksjon (Factory production control = FPC) som garanterer at produktene er utviklet, konstruert, kjøpt, produsert og montert på riktig måte. FPC-systemet må sertifiseres av et kontrollorgan, og kan derfor ikke håndteres av bedriften selv.

Utføres det sveising av produktene må produsenten også ha et dokumentert kvalitetsstyringssystem for sveising (WQMS), som kan sammenlignes med et kvalitetsstyringssystem i samsvar med ISO 9001 spesifikt for sveising. Et annet krav er at en person i din bedrift må være utpekt sveisekoordinator (RWC) og er ansvarlig for alle sveiseaktiviteter. 

Benytt dere av en helhetsløsning innenfor tredjepartsgranskning

Både FPC, WQMS og RWC forbundet med ISO 9001 og du har en tidligere sertifisert styringssystem, prosessen med å bli sertifisert i henhold til EN 1090 ikke være noen store utfordringer.

TÜV NORD i Skandinavia er akkreditert i samsvar med ISO 17065 til å utstede sertifikater i samsvar med ISO 3834 samt EN 1090. Når vi jobber i ISO 9001 og ISO 14001, samarbeider vi med TÜV UK og TÜC NORD Cert i Tyskland.

 

 

Trenger du hjelp med sveiserelaterte problemer? Kontakt meg så hjelper jeg deg snart!

Björn Wendtsson   IWS og OFP
WS og OFP-teknikere Lang erfaring med både sveising og testing

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com