MENU

Vad är en riskmatris för arbetsmiljö?

Riskbedömningar och riskanalyser används för att uppskatta vilka risker och faror det kan finnas i en arbetsmiljö hos företag och industrier. De är ofta breda och försöker identifiera varje möjlig risk i en arbetsmiljö. Dessa analyser och bedömningar kan bli väldigt stora med en uppsjö av möjliga risker som anses vara av relevans. Men vissa punkter innebär helt enkelt en större risk än andra. En riskmatris för arbetsmiljö är ett vanligt använt sätt att illustrera dessa riskkällor och definiera hur allvarliga de är. En riskmatris används för att få en god översikt om vad riskerna innebär, och vilka av riskerna som borde prioriteras.

Hur ser en riskmatris ut?

En riskmatris presenteras oftast i form av ett rutnät av varierande storlek med två axlar; en för sannolikhet, och en för skadeklass. Detta rutnät appliceras sedan på olika riskkällor och används för att ge en konkret överblick om vilka risker som är troligast att inträffa, och vilka konsekvenser det skulle innebära för företaget om de skulle uppstå. Den kvalificerar, kvantifierar och rankar riskerna. En riskmatris ger helt enkelt en snabb och enkel överblick om de möjliga riskerna och vad för nivå av säkerhetsrisk de innebär i arbetsmiljön och för de anställda.

Riskmatrisen använder sig av ett färgsystem med tre olika färger och kategorier för att kvantifiera de olika riskkällorna:

 

 • En acceptabel eller låg risk i riskmatrisen representeras av färgen GRÖN.
 • En medelstor risk representeras av färgen GUL.
 • En icke-acceptabel eller hög risk representeras av färgen RÖD.

Vissa riskmatriser för arbetsmiljö har ännu fler färger i olika nyanser för en bättre flexibilitet som ger möjlighet till att särskilja de olika riskerna på ett mer komplext plan.

Sannolikhetsaxelns fem klassificeringar är:

 

 • Definitiv: en risk som med största sannolikhet kommer uppstå
 • Trolig: Risker som har en 60–80% att uppstå
 • Möjlig: En risk som har en 50/50 chans att uppstå
 • Sällan: En risk med en låg chans att uppstå, men som inte ska räknas bort helt och hållet
 • Osannolik: En risk som har lägre än 10% chans att uppstå

De fem skadeklasserna från lägsta till högsta är:

 • Obetydlig
 • Marginell
 • Måttlig
 • Allvarlig
 • Katastrofal

Viktigt vetande om riskmatriser för arbetsmiljö

När det kommer till att använda sig av en riskmatris vid riskbedömningar av ens arbetsmiljö är det viktigt att vara medveten om vad en riskmatris främsta uppgift är:

 • Den ANVÄNDS INTE för att ta beslut;
 • Den ANVÄNDS för att ranka säkerhetsfall, med andra ord säger den: ”detta är i princip vad vi tittar på inom denna säkerhetsincident.”

Få hjälp med er riskmatris hos TÜV NORD

Kontakta TÜV NORD idag eller besök vår hemsida för mer information om hur du gör en riskmatris.TÜV NORD strävar mot att utveckla nästa generations kontrolltjänster för industrin. Vi utför tekniska bedömningar såväl som hjälper företag med sin ISO-certifiering för en säkrare och effektivare industri.