MENU

Svensk kylnorm fungerar ej med PED och harmoniserade standarder

Svensk Kylnorm är ej relevant längre Svensk Kylnorm är ej relevant längre Svensk Kylnorm är ej relevant längre Svensk Kylnorm är ej relevant längre

Svensk kylnorm är en kvarleva som skapar svårigheter

Vad är svensk kylnorm? Svensk Kylnorm är en rekommendation för branschfolk, både konstruktörer och servicetekniker. Den berättar hur man konstruerar och använder en kylanläggning.

Varför är den ej relevant idag? Det finns problem med att använda en icke harmoniserad standard såsom Svensk Kylnorm, bevisbördan gentemot PEDs väsentliga säkerhetskrav är svåruppnåeligt.

Vad är skillnaderna mellan svensk kylnorm och rådande regelverk? Svensk Kylnorm är som sagt bara en rekommendation, ett annat regelverk styr. Då vi mer och mer anpassar oss efter europeiska regler kommer en svensk icke harmoniserad standard inte att uppfylla kraven som ställs på framför allt tillverkning.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!