MENU

Skadetålighetsanalys

Skadetålighetsanalys - en metod för att se hur länge man kan behålla en komponent i drift efter upptäckt skada Skadetålighetsanalys - en metod för att se hur länge man kan behålla en komponent i drift efter upptäckt skada Skadetålighetsanalys - en metod för att se hur länge man kan behålla en komponent i drift efter upptäckt skada Skadetålighetsanalys - en metod för att se hur länge man kan behålla en komponent i drift efter upptäckt skada

Skadetålighetsanalys är en analys efter skada upptäckts

Skadetålighetsanalys är en metod för att bestämma om och, isåfall hur länge man kan behålla en komponent i drift efter att man upptäckt en skada. Då en skada upptäcks, som inte är förväntad, leder detta ofta till dyra stillestånd eller produktionsstopp. Detta då det ofta tar tid att hitta en ersättningskomponent eller reparationsmetod. Det är vid dessa tillfällen som man kan genomföra en skadetålighetsanalys för att bestämma om komponenten kan behållas i drift, med en eventuell tillfällig åtgärd av skadan.

Vad behöver man veta i samband med skadetålighetsanalys? Trolig skadeorsak och typ av skada, såsom:

  • Utmattning
  • Korrosion
  • Spänningskorrosion
  • Miljösprickor
  • Materialets beskaffenhet
  • Typ av material
  • Uppgifter om gällande belastningar i komponenten

TÜV NORD kan skadetålighetsanalys

Skadetålighetsanalys är en avancerad analys som vi har stor erfarenhet utav och som vi kan hjälpa till med.

Per Löfqvist

Per Löfqvist - Tekniskt Ansvarig Kärnteknik - TÜV NORD

Tekniskt Ansvarig Kärnteknik
Per har mångårig erfarenhet från kärnkraftsbranschen. Har främst jobbat med strukturell verifiering, via hållfasthetsanalyser, brottmekanik och konstruktionsförutsättningar

+46 10 474 99 22

ploefqvist@tuv-nord.com

linkedin per-lofqvist

Kontakta Per!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande kärnteknik. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!