När ska tryckkärlen besiktigas?

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar

När besiktning skall ske påverkas av tryckkärlets livscykel

När besiktning av olika tryckkärl ska genomföras påverkas besiktningskravet av vart i tryckkärlets livscykel vi befinner oss. 

Konstruktions- och tillverkningskontroll av tryckkärl ska utföras innan konstruktion, och under tillverkning. Krav vid tillverkning av tryckkärl kan man läsa om i AFS 2016:1 hos Arbetsmiljöverket. Dessa kontroller ska utföras av ett Anmält organ (Notified body).

Innan och när man installerar ett tryckkärl ska det utföras Installationsbesiktning, som man kan läsa om i AFS 2005:3. Om man vill flytta eller göra ändringar på tryckkärlet, så ska det utföras Revisionsbesiktning. Dessa besiktningar ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan (AKO).

På tryckkärl som blir klassade med besiktningskrav, ska det utföras återkommande besiktningar. Vilket intervall som dessa ska utföras på beror på vilken klass som dom hamnar i.

Tryckkärl är till exempel luftbehållare, autoklaver, pannor, rörledningar under tryck, varmvattenberedare, kokgrytor i storkök m.fl. Beroende på storlek och tryck skall vissa sådana kontrolleras av så kallat ackrediterat kontroll organ ex. TÜV NORD. Vilka tryckkärl som skall kontrolleras av ackrediterat organ kan man räkna fram i olika tabeller i föreskriften.

Exempel på hur man räknar ut vilken besiktningsklass ett tryckkärl hamnar i, enligt AFS 2005:3: En tryckluftsbehållare med en volym på 100L och ett avsäkringstryck på 11 bar(e ). p*V=1100= A

 

Hur vet jag om mitt tryckkärl har besiktningskrav?

Om besiktning utförts så kan man se det på besiktningsskylten som ska finnas på tryckkärlet.

Den som inte låter besiktiga ett tryckkärl inom föreskriven tid kan få betala sanktionsavgift.

Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin Olsson Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.