MENU

ISO 13489 certifiering

ISO 13489 säkerhetsutvärdering ISO 13489 säkerhetsutvärdering ISO 13489 säkerhetsutvärdering ISO 13489 säkerhetsutvärdering

ISO 13489 – ramverk för säkerhetsutvärdering

ISO 13489 är en certifiering som europeiska tillverkare av maskiner behöver ta hänsyn till när de konstruerar maskiner till sina kunder. Certifieringen tillhandahåller ett ramverk för att utvärdera och dokumentera säkerhet av maskinerna och dess användning. Målet med certifieringen är att skapa säkrare arbetsplatser samt att öka den produktionen. Dessutom är ISO 13489 en investering för tillverkare eftersom ett dokumenterat säkerhetsarbete i sin produktion är ett starkt säljargument.

Maskinsäkerhet är en seriös fråga och bör prioriteras högt av alla som bygger maskiner. EN ISO 13489 ger tillverkarna ett ramverk och verktyg att förebygga skador på egendom, utrustning och framförallt personer. ISO 13489 behandlar till största delen kontroll av maskinerna och inte till exempel de rörliga delarna av maskinerna. Alla certifieringar som behandlar säkerhet kräver en utvärdering av risker.

EN ISO 13489 – säkerhetscertifiering

Sedan 1970-talet, när det fanns få säkerhetsföreskrifter, har maskinsäkerheten ökat markant, även om vägen till en standardisering varit svår och lång. Det största utmaningen har varit att standardiseringen inte har haft samma tempo som teknologin och därmed till viss del bromsat utvecklingen. Till skillnad från många andra internationella standarder täcker EN ISO 13489 flera olika teknologier som används för säkerhetsrelaterade kontrollsystem, inkluderat pneumatiska, hydrauliska och mekaniska komponenter. ISO 13489 är den certifiering som täcker allra flest säkerhetsområden för tillverkare av maskiner och automatisering av säkerhetssystem.

Enligt ISO 13489 skall tillverkaren gå igenom en process för att kunna identifiera risker och bestämma vilken skyddsnivå som är nödvändig för att sänka dessa risker. Beroende av nivån av risk behövs olika skyddsnivåer. Processen resulterar i en kategorisering och en prestationsnivå för varje identifierat problemområde. Standarden finns i sin helhet att läsa här: ISO 13489 PDF

Anmält organ, kontrollorgan & certifieringsorgan

TÜV NORD är förutom kontrollorgan och certifieringsorgan också Anmält Organ (Notified Body). Att vara Anmält organ innebär att vi som oberoende organisation arbetar som en förlängning av EU i vissa frågor. Främst arbetar vi med att garantera och bekräfta att företag och tillverkare uppfyller EU:s anvisningar angående säkerhetsregler. Detta ser vi till genom att genomföra bland annat certifieringar och kontroller. Eftersom TÜV NORD är Anmält organ så har även vi vissa krav som måste levas upp till, i Sverige är det SWEDAC som sköter bedömningen av Anmälda organ. En lista på samtliga Anmälda organ i Sverige finns listade hos Europakommissionen. TÜV NORD rubriceras som Anmält organ NB 2529.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!