MENU

Inspektör eller besiktningsingenjör

En inspektör bedömer genom kontroll och granskning om ett krav är uppfyllt eller ej En inspektör bedömer genom kontroll och granskning om ett krav är uppfyllt eller ej En inspektör bedömer genom kontroll och granskning om ett krav är uppfyllt eller ej En inspektör bedömer genom kontroll och granskning om ett krav är uppfyllt eller ej

Inspektör eller besiktningsingenjör kan vara ett krav

Inspektör är en person som genom kontroll och granskning bedömer huruvida ett krav är uppfyllt eller ej. Kraven beskrivs ofta i en föreskrift eller ett direktiv (till exempel PED), en standard, eller liknande dokument. Kravet kan också komma från beställaren.

Inspektören följer ofta ett program, till exempel en kontrollplan, där samtliga inspektionsaktiviteter beskrivs. Efter inspektionen utfärdas en rapport, ett intyg eller ett certifikat, som fastställer om anordningen uppfyller ställda krav eller ej. Ibland är det krav på att tredjepart (anmält organ eller kontrollorgan) skall utföra inspektionen. Ibland ställer beställaren krav på en utomstående inspektör.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!