MENU

EN 378-2, en harmoniserad standard

EN 378 inspektions- och certifiering EN 378 inspektions- och certifiering EN 378 inspektions- och certifiering EN 378 inspektions- och certifiering

EN 378-2 är en europeisk harmoniserad standard

EN 378-2 är en europeisk standard i fyra delar varav en del (-2), är harmoniserad. Detta innebär att delar av den anses uppfylla kraven i PEDs väsentliga säkerhetskrav, bilaga 1. Standarden innefattar kylanläggningar och värmepumpar och specifikt konstruktion, tillverkning, installation med efterföljande provning, igångkörning, märkning och dokumentation av dessa kylsystem inklusive rörledningar.

Du kan läsa mer om standarden, samt köpa den på SIS hemsida här

Hur påverkar det mig som har, ska köpa in eller tillverka en kylanläggning?

För dig som har, eller ska köpa in en kylanläggning påverkas ej så mycket. Se till att produkterna som köps är CE-märkta. Ska man bygga en anläggning eller aggregat på plats behöver ett anmält organ verifiera vad som byggts. Standarden tillämpas ej för system som är tillverkade före 2008. Det är svårt att få system godkända om man anger Svensk kylnorm som standard.

Ni som tillverkar komponenter till, eller hela, kylanläggningar och värmepumpar, omfattas dock av PED, vilket ni måste ta hänsyn till vid utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation.

När måste tredjepartsbedömningar genomföras?

Tredjepartsbedömningar utförs på befintlig anläggning/aggregat om denna tillhör besiktningsklass A eller B enligt AFS 2017:3. Man ska vid ombyggnader, reparationer, flytt mm utföra en revisionskontroll. Dessutom ska det utföras återkommande kontroll enligt föreskrivet intervall. Dessa åtgärder utförs av ett ackrediterat kontrollorgan (till exempel TÜV NORD). Tillverkar man någon ny tryckbärande anordning och dessa klassas som riskkategori II, III eller IV enligt PED, ska ett Anmält organ medverka.

Många reparationer utförs idag på befintliga anläggningar utan inblandning av ackrediterat kontrollorgan. Kontakta oss för att veta mer när det föreligger krav på kontroll!

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!