MENU

EN 12952

EN 12952 – Vattenrörspannor och hjälpinstallationer EN 12952 – Vattenrörspannor och hjälpinstallationer EN 12952 – Vattenrörspannor och hjälpinstallationer EN 12952 – Vattenrörspannor och hjälpinstallationer

EN 12952 – Vattenrörspannor och hjälpinstallationer

EN 12952 är en harmoniserad standard vilket innebär att den uppfyller PED:s väsentliga säkerhetskrav. PED:s säkerhetskrav gäller för tryckkärl och trycksatta anordningar vilket du kan läsa mer om här.

 

Applikationer för EN 12952 standard

EN 12952 appliceras för vattenrörspannor med en volym på mer än två liter för generering av ånga eller varmvatten med ett tillåtet tryck på över 0,5 bar och en temperatur på över 110 grader. EN 12952 standard listar också vilka typer av material som är accepterade att använda för eldrörspannor. En mer detaljerad och ingående beskrivning av det kemiska och mekaniska samt leveransform på materialet för eldrörspannor finns att läsa i standarden som du kan hitta på SIS hemsida här. Standarden EN 12952 specificerar dessutom kraven som finns på konstruktion och kontroll av vattenrörspannor och hjälpinstallationer.

Tillverkarens ansvar att kontrollera

Kraven ligger till stor del på tillverkaren som har ansvaret att visa att den tekniska designen och de dokument som hör till stämmer överens med kraven som finns i EN 12952. Det tas också hänsyn till externt tryck, samt externt tryck på trycksatta komponenter och i vissa fall tas också externa laster i hänsyn. Varje individuell panna ska kontrolleras under och efter tillverkningen för att se till att konstruktion, material, tillverkning och provning uppfyller kraven för EN 12952 standard. När en kontroll är genomförd skall den dokumenteras.

Det är också tillverkarens ansvar att inneha och uppdatera ett identifieringssystem för det material som används för tillverkningen så att allt material som varit utsatt för tryck och alla delar i den färdigställda pannan som svetsas till sådant material kan identifieras. Den trycksatta anordningen skall genomgå en tryckkontroll och förses med en märkning som visar tillverkarens namn, tryck, temperatur, tillverkningsår, vilken standard den är tillverkad efter med mera.

Om ditt företag tillverkar eller konstruerar trycksatta anordningar eller tryckkärl är det dessutom ett krav att genomföra konstruktionskontroll och tillverkningskontroll. Det innebär att produkten måste vara kontrolleras i flera steg för att säkerställa att den lever upp till de krav och bestämmelser som finns. Om du har funderingar om ditt företag berörs av dessa bestämmelser kan du ta del av mer information här.

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com