MENU

AFS 2006:8, provning med övertryck eller undertryck

AFS 2006:8 för provning med övertryck eller undertryck AFS 2006:8 för provning med övertryck eller undertryck AFS 2006:8 för provning med övertryck eller undertryck AFS 2006:8 för provning med övertryck eller undertryck

AFS är en förkortning för “Arbetsmiljöverkets författningssamling” och innehåller cirka 80 stycken olika föreskrifter som täcker de flesta branscher och reglerar arbetsmiljön för dessa. Det finns ett flertal andra standarder och föreskrifter som behandlar användande, tillverkning och drift av trycksatta anordningar, exempelvis AFS 2017:3 som syftar till användandet och och kontroll av trycksatta anordningar. AFS 2006:8 är den ursprungliga föreskriften gällande personsäkerhet vid tryckprovning med undertryck eller övertryck. Föreskrifternas syfte är att minska riskerna för bland annat splitterskador och skador som kan uppstå av en tryckvåg om en anordning fallerar vid provning. Sedan AFS 2006:8 har det utkommit fler ändringsföreskrifter, AFS 2011:15 samt AFS 2014:34. Standarden täcker inte täthetsprovning eller läcksökning av en trycksatt anordning som redan tidigare genomgått tryckkontroll med förutsättningarna:

  • Att reparation, modifiering eller någon del av den tryckbärande anordningen bytts ut efter den föregående tryckkontrollen.
  • Att det tryckanordningen konstruerats för inte överskrids samt att det högsta tryck för vilket anläggningen är byggd inte överskrids. 

Specifikation för provning av trycksatta anordningar

Trycksatta anordningar är samlingsnamnet för tryckkärl och andra anordningar som utsätts för tryck enligt t.ex PED tryckkärlsdirektivet. Detta direktiv är centralt för att tillverkare skall förstå vilken kravbild de har i sin produktion. AFS 2008:6 innehåller bestämmelser som är gemensamma för all provning, dessa bestämmelser innefattar punkter såsom kompetens hos provledaren, genomförande av riskbedömning innan provningen äger rum, specifikationer för provningsplats samt vilken provningsutrustning som är godkänd för användande. Standarden i sin helhet finns att tillgå här.

Har du några funderingar kring standarder, certifieringar eller föreskrifter, kontakta TÜV NORD så hjälper vi dig. Vi har lång erfarenhet av besiktning och provning av tryckkärl och trycksatta anordningar.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!