MENU

ISO 9001-sertifisering

  1. Sertifisering
  2. ISO 9001
ISO 9001-sertifisering ISO 9001-sertifisering ISO 9001-sertifisering ISO 9001-sertifisering
ISO 9001-sertifisering

Sertifisert kvalitetsstyringssystem i samsvar med ISO 9001-sertifisering

ISO (International organization for standardization) 9001 er en internasjonalt anerkjent styringssystemstandard for kvalitet, også kalt kvalitetsstyringssystem (QMS). Dette er den mest velkjente standarden, med over en million sertifiserte bedrifter internasjonalt. Et styringssystem er en bedrifts samlede prosesser, og det er disse prosessene som sertifiseres. ISO-sertifisering utføres av godkjente sertifiseringsorganer, og TÜV NORD er en av dem. Bedriftene som utsteder internasjonalt godkjente ISO 9001-sertifikater (ISO 9001-sertifisering) må derfor være godkjente (akkrediterte) av landets nasjonale akkrediteringsmyndigheter.

Hva kan ISO 9001 gjøre for din bedrift (blant annet)? 

 • Identifisere risikoer og muligheter knyttet til kvalitet i virksomheten
 • Besparelser av tid, ressurser og også penger på grunn av forbedrede og mer effektive prosesser
 • Styrker varemerket og mulighetene ved hjelp av et internasjonalt bevis som mange innkjøpere krever
 • Øk kundeverdien og gjør flere kunder fornøyde

ISO 9001:2015 sertifisering

I løpet av 2015 ble en ny utgave av ISO 9001 og ISO 14001 godkjent. Tidligere utgave av ISO 9001:2008 skal erstattes med ISO 9001:2015. Kravene til bedrifter som i dag er sertifiserte er at de må ha utført en ISO 9001:2015 sertifisering revisjon av styringssystemet i samsvar med ISO 9001:2015 før september 2018.

Noen av de viktigste forandringene med den nye utgaven er:     

 • Krav om miljøanalyse og interessentkrav
 • Fokus på styring
 • Felles struktur for ulike standarder for styringssystemer
 • Risikobasert tilnærming (risikovurdering)
 • Færre krav til dokumenter, men mer egenansvar 

Prosessen for ISO-sertifisering

Har dere tenkt på å bli sertifiserte i samsvar med ISO-standard? En nysertifisering kan deles inn i tre deler:    

 • Trinn 1: Læring, analyse og implementering av standardens krav i deres organisasjon
 • Trinn 2: Forhåndsrevisjon hvor vi går gjennom deres styringssystem for å identifisere svakheter og forbedringspunkter før sertifiseringsrevisjonen
 • Trinn 3: Den siste delen består av en sertifiseringsrevisjon hvor vi reviderer styringssystemet ut ifra valgt ISO-standard. Den innebærer både dokumentgransking og gransking hos dere. Etter godkjent sertifiseringsrevisjon kan et sertifikat innvilges

Hvis dere allerede er sertifiserte og interesserte i å bytte er ikke dette et problem, uansett hvor i sertifiseringssyklusen dere befinner dere. Det eneste vi trenger er revisjonsrapporter fra de siste tre årene. Dette er for at vi skal kunne forsikre oss om at dere har korrigert eventuelle avvik fra tidligere revisjoner.

Vår hovedkontakt hos TÜV NORD Sweden AB er veldig grei å ha med å gjøre: svarer alltid raskt, har alltid tid og er kunnskapsrik og utdannet

Hans Kjellstorp, Sandvik Materials Technology, Manager Quality & Standardization

Utnytte tredjepartsgranskinger

TÜV NORD i Skandinavia er akkreditert i samsvar med ISO 17021 og 17065 til å utstede sertifikater i samsvar med ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 samt EN 1090

Ta kontakt med oss for å diskutere deres situasjon og ISO 9001-sertifisering. Vi hjelper dere gjerne med å utvikle deres styringssystem til det verktøy for kontinuerlig forbedring og kontroll det bør være! Dette gjør vi med det vi kaller vår neste generasjon av inspeksjons- og sertifiseringstjenester.

 

 

Mattias Strand

TÜV NORD Mattias Strand

Salgssjef/revisor
Mattias Strand er revisor for ISO 9001 og 14001

+46 10 474 99 06

mstrand@tuv-nord.com

linkedin mattias-strand

Kontakt Mattias!
Eksisterende eller potensiell kunde, ta kontakt med meg så hjelper jeg deg med alt fra tilbudsforespørsler til tekniske spørsmål.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details