MENU

Certificeret kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

ISO 9001-certifikat

Et kvalitetssikringssystem er motoren og hjertet i din virksomhed. ISO 9001 er et internationalt anerkendt kvalitetsstyringssystem (QMS - Quality Management System). Med mere end en million virksomheder certificeret internationalt, er det den mest velkendte standard inden for ISO-certificering. Et kvalitetsstyringssystem indeholder en virksomheds samlede processer, og det er disse processer, der certificeres. ISO 9001-certificate udføres primært af akkrediterede certificeringsorganer. De virksomheder, der udsteder internationalt anerkendte ISO 9001-certificate, skal derfor være godkendt (akkrediteret) af landets nationale akkrediteringsmyndighed.

Hvad ISO 9001 gøre for din virksomhed (blandt andet)?

 • Identificere risici og muligheder, der knytter sig til kvaliteten i virksomheden
 • Besparelser af tid, ressourcer og i sidste ende penge på grund af forbedrede og mere effektive processer
 • Styrke varemærket og muligheden for igennem et internationalt gyldigt bevis, som mange indkøbere kræver, at øge værdien for kunden og gøre flere kunder tilfredse 

Du kan købe ISO 9001:2015 standarden her!  

Ny ISO 9001:2015, for det bedste

I 2015 blev en ny udgave af ISO 9001 godkendt. Den tidligere udgave af ISO 9001:2008 skal således erstattes med ISO 9001:2015. Kravet til de virksomheder, som i dag er certificerede, er, at de skal have foretaget en revision af kvalitetsstyringssystemet i henhold til ISO 9001:2015 inden september 2018.

Nogle af de vigtigste forandringer i forbindelse med den nye udgave er:

 • Krav i forbindelse med miljøanalyse og interessentkrav
 • Fokus på lederskab
 • Fælles struktur for de forskellige kvalitetsstyringssystemstandarder
 • Risikobaseret tilgang (risikobedømmelse)
 • Færre krav til dokumenter, men mere eget ansvar  

ISO 9001-revision

Overvejer du at blive certificeret i henhold til ISO-standarden? En ny certificering kan deles op i tre dele:

 • Trin 1: Indlæring, analyse og implementering af standardens krav i din organisation
 • Trin 2: Forudgående ISO 9001-revision, hvor vi gennemgår dit kvalitetsstyringssystem (QMS) for at identificere mangler og forbedringspunkter i forbindelse med certificeringsinspektionen
 • Trin 3: Den sidste del består af en certificeringsrevision, hvor vi reviderer dit kvalitetsstyringssystem ud fra valgte ISO-standards. Den indebærer både en dokumentgennemgang og en gennemgang på stedet hos jer. Efter godkendt certificeringsinspektion kan der udstedes et certifikat

Hvis du i dag allerede er certificeret og interesseret i at skifte over til den nye standard, kan dette gøres uden problemer, uanset hvor i certificeringscyklussen, du befinder dig. Alt, hvad vi behøver, er de sidste tre års inspektionsrapporter for at sikre, at du har korrigeret de afvigelser, der måtte være forekommet under de tidligere gennemgange.

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Teknisk Chef ISO 3834 & EN 1090 / Auditor
Jonas er IWE-uddannet og har arbejdet med fremstillings-/ kontrolbranchen i mange år. Fungerer også som en kvalitetsrevisor, blandt andet i ISO 9001

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakt Jonas!
Brug for hjælp i svejsning tekniske spørgsmål? Kontakt mig og jeg vil hjælpe dig snart!