MENU

ISO 14001-certificering

ISO 14001-standard

ISO 14001 er et internationalt anerkendt miljøledelsessystem (EMS - Environmental Management System). ISO 14001-standarden eksisterer for at reducere virksomheders negative påvirkning af miljøet på en struktureret og systematisk måde. Et miljøledelsessystem indeholder en virksomheds samlede processer, og det er disse processer, der certificeres. ISO-certificering udføres internationalt primært af akkrediterede certificeringsorganer. De virksomheder, der udsteder den internationalt anerkendte ISO 14001-standard, skal derfor være godkendt (akkrediteret) af landets nationale akkrediteringsmyndighed.

Hos TÜV NORD synes vi, at branchen ofte har prioriteret forkert i miljøarbejdet, hvilket har foranlediget, at virksomhederne har brugt ressourcer på at genbruge eller skrive ud på begge sidder af papiret i stedet for at tage et strategisk blik på miljøarbejdet for at fastslå, hvordan dette kan styrke f.eks. virksomhedens værdier. Her har den nye ISO 14001:2015 standard en vigtig rolle at spille, da opdateringen er mindre detaljefokuseret og mere virksomhedstilpasset.

Hvad kan en ISO 14001-standard gøre for din virksomhed (blandt andet)?

 • Identificere risici og muligheder i virksomheden, der knytter sig til arbejdet med miljø og bæredygtighed
 • Styrke varemærket igennem et internationalt anerkendt bevis på dit miljøarbejde
 • Muliggøre deltagelse i udbud  

Du kan købe ISO 14001:2015 standarden her!

Ny ISO 14001:2015, for det bedste

I 2015 blev en ny udgave af ISO 14001 godkendt. Den tidligere udgave af ISO 14001:2004 skal således erstattes med ISO 14001:2015. Kravet til de virksomheder, som i dag er certificerede, er, at de skal have foretaget en revision af kvalitetsstyringssystemet i henhold til ISO 14001:2015 inden september 2018.

Nogle af de vigtigste forandringer i forbindelse med den nye udgave er:

 • Livscyklusperspektiv i forbindelse med miljøarbejdet
 • Miljøanalyse og interessentkrav
 • Fokus på lederskab
 • Fælles struktur for kvalitetsstyringssystemstandarder
 • Risikobaseret tilgang
 • Færre krav til dokumenter, men mere eget ansvar 

ISO 14001-revision

Overvejer du at blive certificeret i henhold til ISO-standarden? En ny certificering kan deles op i tre dele:

 • Trin 1: Indlæring, analyse og implementering af ISO 14001 krav i din organisation
 • Trin 2: Forudgående ISO 14001-revision, hvor vi gennemgår dit kvalitetsstyringssystem for at identificere mangler og forbedringspunkter i forbindelse med certificeringsinspektionen
 • Trin 3: Den sidste del består af en certificeringsrevision, hvor vi reviderer dit kvalitetsstyringssystem ud fra valgte ISO-standards (ISO 14001-revision). Den indebærer både en dokumentgennemgang og en gennemgang på stedet hos jer. Efter godkendt certificeringsinspektion kan der udstedes et certifikat

Hvis du i dag allerede er certificeret og interesseret i at skifte over til den nye standard, kan dette gøres uden problemer, uanset hvor i certificeringscyklussen, du befinder dig. Alt, hvad vi behøver, er de sidste tre års inspektionsrapporter for at sikre, at du har korrigeret de afvigelser, der måtte være forekommet under de tidligere gennemgange.

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Teknisk Chef ISO 3834 & EN 1090 / Auditor
Jonas er IWE-uddannet og har arbejdet med fremstillings-/ kontrolbranchen i mange år. Fungerer også som en kvalitetsrevisor, blandt andet i ISO 9001

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakt Jonas!
Brug for hjælp i svejsning tekniske spørgsmål? Kontakt mig og jeg vil hjælpe dig snart!