MENU

ISO 14001-sertifisering

ISO 14001-sertifisering ISO 14001-sertifisering ISO 14001-sertifisering ISO 14001-sertifisering
Dra nytte av dine bærekraftige styrker og redusere miljøpåvirkningen med ISO 14001-sertifisering

ISO 14001-sertifisering for miljøstyringssystem

ISO (International organization for standardization) 14001 er en internasjonalt anerkjent styringssystemstandard for miljø. Standarden finnes for å redusere bedrifters negative miljøpåvirkning på en strukturert og systematisk måte. Et styringssystem er en bedrifts samlede prosesser, og det er disse prosessene som sertifiseres. ISO 14001-sertifisering utføres av internasjonalt godkjente sertifiseringsorganer. Bedriftene som utsteder internasjonalt godkjente ISO 14001-sertifikater (ISO-sertifisering) må derfor være godkjente (akkrediterte) av landets nasjonale akkrediteringsmyndigheter.

Hos TÜV NORD synes vi at bransjen ofte har prioritert feil i miljøarbeidet, noe som har betydd at bedrifter har brukt ressurser på å gjenvinne eller skrive ut papir på begge sider i stedet for å ta en strategisk titt på miljøarbeidet og prøve å finne ut hvordan dette kan forsterke blant annet bedriftens verditilbud. Her spiller den nye standarden ISO 14001:2015 en viktig rolle, siden oppdateringen er mindre detaljfokusert og mer bedriftstilpasset.

Hva kan ISO 14001-sertifisering gjøre for deres bedrift (blant annet)?

 • Identifisere risikoer og muligheter knyttet til miljø- og holdbarhetsarbeid i virksomheten
 • Styrker varemerket ved hjelp av et internasjonalt bevis på deres miljøarbeid
 • Muliggjør oppsalg

ISO 14001:2015 sertifisering

I løpet av 2015 ble en ny utgave av ISO 14001 godkjent. Tidligere utgave av ISO 14001:2004 skal erstattes med ISO 14001:2015. Kravene til bedrifter som i dag er sertifiserte er at de må ha utført en revisjon av styringssystemet i samsvar med ISO 14001:2015 før september 2018.

Noen av de viktigste forandringene med den nye utgaven er:       

 • Livssyklusperspektiv for miljøarbeidet 
 • markedsanalyse og interessentkrav
 • Fokus på styring
 • Felles struktur for ulike standarder for ulike styringssystemer
 • Risikobasert tilnærming
 • Færre krav til dokumenter, men mer egenansvar

Prosessen for ISO-sertifisering

Har dere tenkt på å bli sertifiserte i samsvar med ISO-standard? En nysertifisering kan deles inn i tre deler:    

 • Trinn 1: Læring, analyse og implementering av standardens krav i deres organisasjon
 • Trinn 2: Forhåndsrevisjon hvor vi går gjennom deres styringssystem for å identifisere svakheter og forbedringspunkter før sertifiseringsrevisjonen
 • Trinn 3: Den siste delen består av en sertifiseringsrevisjon hvor vi reviderer styringssystemet ut ifra valgt ISO-standard. Den innebærer både dokumentgransking og gransking hos dere. Etter godkjent sertifiseringsrevisjon kan et sertifikat innvilges

Hvis dere allerede er sertifiserte og interesserte i å bytte er ikke dette et problem, uansett hvor i sertifiseringssyklusen dere befinner dere. Det eneste vi trenger er revisjonsrapporter fra de siste tre årene. Dette er for at vi skal kunne forsikre oss om at dere har korrigert eventuelle avvik fra tidligere revisjoner.

Utnytte tredjepartsgranskinger

TÜV NORD i Skandinavia er akkreditert i samsvar med ISO 17021 og 17065 til å utstede sertifikater i samsvar med ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 samt EN 1090

Ta kontakt med oss for å diskutere deres situasjon og ISO 14001-sertifiering. Vi hjelper dere gjerne med å utvikle deres styringssystem til det verktøy for kontinuerlig forbedring og kontroll det bør være! Dette gjør vi med det vi kaller vår neste generasjon av inspeksjons- og sertifiseringstjenester.

 

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand TÜV NORD

Teknisk ansvarlig sertifisering/ EN ISO 3834 og EN 1090
Jonas er utdannet IWE og har jobbet i produksjons-/kontrollbransjen i mange år. Jobber også som kvalitetsrevisor innen bl.a. ISO 9001

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakt Jonas!
Trenger du hjelp med sveistekniske spørsmål? Ta kontakt med meg, så hjelper jeg deg innen kort tid!