ISO-certificering af ledelsessystemer

ISO-certificering af ledelsessystemer

Har du spørgsmål eller kommentarer? Kontakt os!
Kontakt Jens for rådgivning

ISO-certificering er et kvalitetsstempel

I arbejdet med at nå ens mål er det vigtigt at have et velfungerende ledelsessystem, som omfatter alle processer i virksomheden, f.eks. produktion, indkøb og salg, og som bidrager til virksomhedens succes.

TÜV NORD ønsker at være skandinavisk industricertificeringsorgan. Effektive og moderne fortolkninger af kravstandarderne, der er tilpasset virksomhedens situation, er væsentlige. Det er også vigtigt, at certificeringsorganet forstår din situation og kan pege på områder, hvor systemet kan forbedres. Auditorens tilgang under inspektionen skal være at udvikle og forbedre kunden ved hjælp af en objektiv bedømmelse. 

De internationalt godkendte ISO standarder, som TÜV NORD certificerer i forhold til er ISO 9001, ISO 14001, DS/EN IS0 3834 og EN 1090. TÜV NORD certificerer også i forhold til en række materialestandarder (kontakt os for yderligere oplysninger).

ISO standards eller ISO-certificering er en certificering, som er udstedt i henhold til en standard fra den internationale standardiseringsorganisation (International Organization for Standardization).

ISO standards er internationalt accepterede, og godkendelsen følger en streng proces, hvor alle medlemslandenes nationale standardiseringsorganisationer er inkluderet. Idet standarderne netop er internationalt anerkendte, har de stor effekt, når indkøbere i andre lande ønsker at validere f.eks. miljø- eller kvalitetsarbejdet hos potentielle eller eksisterende leverandører. En ISO-certificering fører bl.a. til en øget mulighed for at tiltrække nye kunder og øge tilliden hos de eksisterende.

 

ISO-standards til at optimere din virksomhed

Formålet med en ISO-certificering er almindeligvis at opnå en godkendelse eller verificering i forhold til en række opstillede krav til en genstand/produkt, person eller organisation/system. Certificeringer kan foretages af virksomheder, der er godkendt af myndighederne, og som derefter betegnes som akkrediterede. Betegnelserne er mange, og eksempler på nogle, der florerer, er: Kontrolorgan, akkrediteret certificeringsorgan, akkrediteret inspektionsorgan. Selve begrebet akkreditering er en certificering, hvor den akkrediterende virksomhed skal gennemgå en revision fra myndighederne, hvilket er en omfattende proces og et kvalitetsstempel.

Resultaterne af en ISO-certificering eller ISO standards er i de fleste tilfælde det udstedte certifikat som bevis på, at genstanden, personen eller organisationen opfylder de opstillede krav. Det er vigtigt at bemærke, at visse udstedte certifikater ikke udstedes på et akkrediteret grundlag, hvilket betyder, at certifikatet ikke er gyldigt i alle sammenhænge som f.eks. deltagelse i udbud.

Fordelene ved ISO-certificering er mange, men her er et udsnit:
 

  • Vis at dine tjenesteydelser opfylder dine kunders krav og forventninger
  • Antallet af leverandørinspektioner reduceres, da deres inspektionsafdelinger ved, at I allerede revideres objektivt  
  • Få en objektiv bedømmelse af din virksomhed
  • Omkostningerne reduceres og din virksomhed optimeres igennem udviklede processer 
Kontakt Jens!

Brug for hjælp i svejsning tekniske spørgsmål? Kontakt mig og jeg vil hjælpe dig snart!

Jens Bo KristiansenLead auditor 1090, 3834, 9001 og 14001

Tel.: +45 22 75 06 15
jkristiansen@tuv-nord.com