ISO-sertifisering er internasjonalt akseptert

ISO-sertifisering er internasjonalt akseptert

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakt Björn for rådgivning og priser

Sertifisering i samsvar med ISO-standarder, utført av TÜV NORD

Sertifisering av styringssystemer utføres for å kontrollere at foretakets styringssystem er konkurransedyktig og følger internasjonale standarder. Sertifisering av styringssystemer finnes for å utvikle din virksomhet (det kan for eksempel være et krav fra en kunde), og kravstandarden som benyttes er generelt ISO-standarder, såkalt ISO-sertifisering.

TÜV NORD er den skandinaviske industriens sertifiseringsorgan. Effektive og moderne tolkninger av kravstandardene tilpasset foretaket situasjon er vesentlige. Det er også viktig at sertifiseringsorganet forstår deres situasjon og kan peke ut områder hvor systemet kan forbedres. Revisorens tilnærming ved revisjonen skal være å utvikle og forbedre kunden gjennom objektiv bedømmelse.

ISO-sertifiseringer er internasjonalt aksepterte, og godkjenningen følger en omfattende prosess der alle medlemmers nasjonale standardiseringsorganisasjoner inngår. TÜV NORD er akkrediterte for blant annet å sertifisere mot standardene EN ISO 3834 og EN 1090. Når vi jobber i ISO 9001 og ISO 14001, samarbeider vi med TÜV UK og TÜC NORD Cert i Tyskland.

ISO-sertifisering av industri

ISO, eller International Organization for Standardization, er en internasjonal organisasjon med formål om å utvikle og publisere ISO-standarder. ISO-standarder finnes for å utnytte verdens kompetanse til å skape universale løsninger på spesifikke problemer innenfor et område som dukker opp i flere land. ISO-sertifisering er en sertifisering som er utført i samsvar med noen av standardene ISO har innført. Medlemmene i organisasjonen består av 162 nasjonale standardiseringsorganisasjoner. I Norge er det Standards Norway (SN) som representerer Norge i ISO.

Ett av formålene med standardisering er å gjøre import og eksport lettere. Et annet formål er å identifisere universale problemer og finne en felles angrepsmetode som fungerer på tvers av landegrensene. Dette gjør at prosesser kan granskes internasjonalt, siden standarden angir referanserammen for hva som skal granskes, samt skaper forståelse for hvordan dette kan gjøres.

Med økt globalisering blir ISO-standarder enda viktigere, siden de skaper tillit internasjonalt og gir mindre behov for entreprenører selv å etterforske. Siden standardene er internasjonalt godkjente, er de nyttige når en innkjøper i andre land ønsker å for eksempel bekrefte miljø- eller kvalitetsarbeidet til en potensiell eller eksisterende leverandør. Sertifisering i samsvar med ISO-standarder kan også føre til en økt mulighet for å tiltrekke nye kunder, samt øke tilliten hos eksisterende kunder. Når en ISO-standard publiseres er det mulig å ISO-sertifiseres i samsvar med disse standardene.

 

 

Lær mer om sertifisering og hva vi kan gjøre for deg

Trenger du hjelp med sveiserelaterte problemer? Kontakt meg så hjelper jeg deg snart!

Björn Wendtsson   IWS og OFP
WS og OFP-teknikere Lang erfaring med både sveising og testing

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com