MENU

Regler och föreskrifter för revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning eller revisionskontroll är ett krav från arbetsmiljöverket och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kravspecifikationerna återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, även kallat för AFS. Regler och föreskrifter för revisionsbesiktning finns bland annat för trycksatta anordningar, brandskydd och elinstallationer och finns till för att öka säkerheten på arbetsplatser samt i offentliga miljöer.

Revisionsbesiktning eller revisionskontroll är ett krav från arbetsmiljöverket och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kravspecifikationerna återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, även kallat för AFS. Regler och föreskrifter för revisionsbesiktning finns bland annat för trycksatta anordningar, brandskydd och elinstallationer och finns till för att öka säkerheten på arbetsplatser samt i offentliga miljöer.

Revisionsbesiktning för tryckkärl och trycksatta anordningar

En av de vanligaste föremålen för revisionsbesiktning är trycksatta anordningar. Det beror på att trycksatta anordningar är förenade med en viss risk. Med trycksatta anordningar åsyftas bland annat pannor, tryckkärl, centralgassystem, vissa typer av lagringstankar och cisterner, kylmaskiner och tryckluftsbehållare. Dessa typer av anordningar kan vara farliga om de skulle fallera eller hanteras felaktigt. För att undvika skador och felaktig användning är det viktigt med förebyggande arbete så att personalen känner till riskerna med att hantera anordningarna. Som arbetsgivare har du ett ansvar att se till att personal känner till riskerna samt att placera anordningen så att skadorna inte förvärras som olyckan är framme. Faran med en anordning som inte är kontrollerad och besiktigad är inte bara att själva tanken eller skalet till tryckkärlet går sönder och kastar delar. Det behöver inte vara hela anläggningen som går sönder utan delar som inte är korrekt fastsatta som till exempel slangar kan lossa vid trycksättning och skada personalen som arbetar i anslutning till anordningen.

Säkerhet och arbetsmiljö

Revisionsbesiktningar finns till för att garantera säkerheten för allmänheten och för anställda som arbetar i närheten av till exempel trycksatta anordningar. Exempel på föreskrifter som behandlar trycksatta anordningar är AFS 2016:2, AFS 2016:1, AFS 2006:8 och AFS 2002:1. Samtliga kan hjälpa och rådgiva arbetsgivare i hanteringen av trycksatta anordningar. Men även om AFS:erna kan erbjuda vägledning får inte vem som helst genomföra en revisionsbesiktning. För att genomföra revisionsbesiktning av tryckkärl måste företaget vara ett ackrediterat kontrollorgan med den kunskap som krävs för att anpassa besiktningen efter de förutsättningar och behov som finns på arbetsplatsen. Det finns många tekniska och säkerhetsmässiga riktlinjer som skall efterföljas när det kommer till trycksatta anordningar. Har du några frågor angående trycksatta anordningar eller om regler och föreskrifter för revisionsbesiktning av dessa, kontakta TÜV NORD som är ett ackrediterat kontrollorgan med lång erfarenhet och kompetens. TÜV NORD erbjuder inte bara revisionsbesiktning utan även ISO 9001 certifiering och andra typer av certifieringar för ledningssystem och miljö.