MENU

ISO 14001 är en standard som behandlar miljöledning. När detta miljöledningssystem väl är integrerat kan arbetsmodellen användas i samband med egen eller extern bedömning av hur väl standardiseringen stämmer överens med verksamheten.

ISO står för International Organisation for Standardization och är en gemensam organisation för standardisering i 147 länder. 70 av dessa länder är delaktiga i arbetet med att utveckla ISO 14001 standardiseringen. Totalt omfattar ISO 14000-serien 24 stycken standarder där 14001 troligtvis är den mest välkända. I Sverige är ISO 14001 certifiering en vanlig standard och antalet företag som är certifierade är stort.

Syftet med ett miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem ska enkelt kunna integreras i verksamheten och ge företaget verktyg för minskad miljöpåverkan. Mer specifikt ger ledningssystemet en beskrivning för hur miljöarbete ska styras och bedrivas, hur arbetet bör organiseras, hur miljöarbetet bör följas upp och hur informationsflödet bör se ut för att effektivisera miljöarbetet.

I undersökningar som Naturvårdsverket genomfört påtalas ett antal positiva effekter av certifieringar för miljöledning av det här slaget. Bland dessa har man sett att miljökunskapen inom näringslivet ökat, många företag genomför miljöförbättrande åtgärder och personalen på företagen har blivit mer involverade och engagerade i företagets verksamhet.

Fördelar med ISO 14001

Många företag eftersträvar ett aktivt miljöarbete, vilket inte är speciellt förvånande. Fördelarna innebär inte bara minskad användning av material och resurser utan också rent affärsmässiga fördelar. Det finns forskning som visar att en certifiering enligt ISO 14001 ger en långsiktig affärsnytta för de företag som väljer att certifiera sig av rätt anledning. Med rätt anledning menas att syftet med certifiering inte är för att t.ex kunder kräver det utan att det finns en genuin vilja att göra positiva förändringar för organisationen. Detta gör att kostnaden för ISO 14001 certifiering kan ses som en investering om intentionerna är rätt. Oavsett vilket ledningssystem som används kännetecknas det av samma effekter.

Dessa är bland annat:

• Förebygga och minska miljöpåverkan

• Se till att lagar och miljökrav efterföljs

• Ökad miljöprestanda

• Minska resursslöseri

• Stärka företagets eller organisationens varumärke

• Ge affärsmässiga konkurrensfördelar

ISO 14001:2004 ersätts med ISO 14001:2015

ISO 14001:2004 kommer att ersättas med ISO 14001:2015. Det betyder att företag som redan är certifierade enligt ISO 14001:2004 kommer att behöva göra en revision av ledningssystemet senast september 2018.

Har du frågor kring ISO 14001 certifiering och ackreditering, skicka ett mail eller ring TÜV NORD så får ni hjälp att ta ditt företag ledningssystem till nästa nivå. 

Relaterade nyheter

Jens Bo - ny Business Development Manager i Danmark

Vår Danska verksamhet har fått förstärkning i form av Jens Bo Kristiansen, han kommer att leda och utveckla vårt arbete…
Läs mer