MENU

EN ISO 9606: Svetsarprövning och certifiering för manuell svetsning

EN ISO 9606 är en standard för personcertifiering som specificerar kompetenskraven för en svetsares förmåga att svetsa manuellt. Kompetenskraven är fokuserade på det praktiska utförandet och med en betoning på svetsares förmåga att producera ett svetsförband som uppfyller givna kvalitetskrav enligt standarden EN ISO 5817.

EN ISO 9606 är en standard för personcertifiering som specificerar kompetenskraven för en svetsares förmåga att svetsa manuellt. Kompetenskraven är fokuserade på det praktiska utförandet och med en betoning på svetsares förmåga att producera ett svetsförband som uppfyller givna kvalitetskrav enligt standarden EN ISO 5817. EN ISO 9606 standarden är skapad för att försäkra sig om att svetsares kompetensnivå håller en acceptabel nivå av kvalitet som uppfyller kraven inom branschen.

Är ditt företag intresserad av att utveckla er kvalitetsstyrning, effektivisera er tillverkningsprocess, samt säkerställa er personals kompetens och kunskapskrav? Kontakta TÜV NORD så hjälper vi er med kvalifieringen av er personal mot en EN ISO 9606 certifiering.

TÜV NORD är ett certifieringsorgan och ett företag som tillhandahåller EN ISO 9606 certifieringar för industribranschen. Vår strävan och mål är att göra branschen både säkrare och effektivare.

Vad är en EN ISO 9606 certifiering?

EN ISO 9606 serien är de senaste ISO-standarderna som ersatt EN 287 för kompetensstyrning och kvalitetssäkring av personal inom svetsande verksamheter. EN ISO 9606 specificerar de kompetenskrav som en svetsare behöver uppfylla för smältsvetsning av bland annat stål, nickel, koppar och andra material. En EN ISO 9606 certifiering genomförs mot en uppsättning av tekniska regler för ett systematiskt kvalifikationstest av svetsaren och tillåter därmed dessa tester att vara enhetliga, oberoende vad för typ av produkt det handlar om, eller vart någonstans svetsningen sker.

Svetsmetoderna som EN ISO 9606 serien refererar till avser svetsning definierad som manuell svetsning, eller delvis mekaniserad svetsning. Standarden täcker inte svetsning definierad som fullt mekaniserad eller automatiserad svetsning, för kvalificering av personal mot denna typ av svetsning tillämpas EN ISO 14732.

Prövning för EN ISO 9606

En svetsarprövning enligt standarden EN ISO 9606 är en bred prövning som gör det möjligt för svetsaren att visa upp sin kompetens inom ett antal olika svetsmetoder, samt hanteringen av olika typer av material. Prövningen består av tre steg:

  • Provläggning: Ett praktiskt prov för svetsaren av ett arbetsstycke enligt standarden.
  • Verifierande provning och utvärdering: Provning av arbetsstycket enligt refererade standarder i EN ISO 9606. Samt en utvärdering av arbetsstycket i form av jämförelse med de acceptanskrav som finns definierade.
  • Utfärdande av svetsarprövningsintyg: Svetsaren får sedan ett ”körkort” utfärdat till sig med specifikationer om giltighetsområden mot de väsentliga svetsparametrar som definieras i EN ISO 9606; detta inkluderar bland annat svetsläge, tillsatsmaterial, svetsmetod och dimensioner.

Förändringar från EN 287 till EN ISO 9606

  • En del förändringar har skett från övergången till EN ISO 9606. De huvudsakliga och mest betydelsefulla förändringarna är:
  • Tillsatsmaterial blir en väsentlig parameter, ej grundmaterial. Även bågtyp blir en väsentlig parameter.
  • Tre olika sätt för förlängning (enbart två är dock tillåtna för PED, kategori II, III och IV).
  • Ändrade giltighetsområden gällande: svetsläge, detaljer om svetsning, svetsgodstjocklek, formvara, acceptans kraven enligt EN 5817 på nivå B är även giltiga för felaktig fattningskant.
  • EN ISO 9606 är närmare lierad till ASME IX, som har en icke-obligatorisk Bilaga L för att adressera dubbel kvalificering.

Skaffa din EN ISO 9606 certifiering hos TÜV NORD

Letar du och ditt företag efter ett företag som tillhandahåller en EN ISO 9606 certifiering? Kontakta TÜV NORD. Vi hjälper företag inom industribranschen av alla storlekar att skapa en effektiv verksamhet, ökar kompetensen hos deras personal, samt hjälper dem skapa en säker arbetsmiljö med hållbara och pålitliga tryck anordningar.