MENU

EN 10204 är en Europastandard som definierar de olika kontrolldokumenten som skall lämnas till köpare vid leverans av metalliska varor oavsett framställningsmetod. Det rör sig vanligtvis om plåt, stång, band, smide, gjutgods med mera. Standarden kan också inkludera andra varor än metallvaror om det är överenskommet om detta i köpeavtalet. Standarden skall användas för respektive produkt och tillsammans med standarder för allmänna tekniska leveransbestämmelser. Att EN 10204 är en Europastandard betyder att standarden är utarbetad enligt riktlinjer som överenskommits mellan Kommissionen och de europeiska ländernas standardiseringsorgan. EN-standarder underlättar för handeln mellan nationsgränser eftersom begrepp och provningsmetoder är de samma för alla EU-länder.

Termer och definitioner som förekommer i EN 10204

I EN 10204 förekommer en rad olika termer och definitioner som kan vara nyttiga att känna till. Här följer en kortare förklaring av ett urval av dessa termer.

Icke-specifik kontroll

En kontroll som utförs av tillverkaren enligt dennes egna metoder. Syftet är att avgöra om produkter med samma produktspecifikation och produkter som är tillverkade i samma tillverkningsprocess uppfyller kraven i beställningen.

Specifik kontroll

En kontroll som utförs i enlighet med produktspecifikationen, före leverans av produkterna eller på kontrollpartier. Specifik kontroll utförs även för att se till att produkterna uppfyller kraven som bestämts i beställningen.

Tillverkare

Det företag som tillverkar produkterna som levereras enligt bestämmelserna som finns i produktspecifikationen och egenskapsuppgifterna.

Mellanhand

Den företag som tillverkaren levererar sina produkter till och som sedan levererar dessa vidare kallas för mellanhand. För att benämnas mellanhand får denne inte utföra någon bearbetning på produkterna och inte göra någon bearbetning som ändrar produktens egenskaper.

Produktspecifikation

Den fullständiga specifikationen av de tekniska fordringarna som är relevanta för beställningen. Produktbeskrivningen kan vara en anvisad föreskrift, en standard eller andra specifikationer, med mera.

EN 10204 Kontrollintyg 3.1

Det är tillverkaren som utfärdar EN 10204 Kontrollintyg 3.1. Kontrollintyget är ett certifikat som visar att de produkter som levererats lever upp till de krav som finns med materialstandarden. I kontrollintyget ska även resultat från provning från kontrollparti (som är en del av det levererade partiet) visas. Oberoende av vilken tillverkningsavdelning som produkten kommer från ska kontrollintyget ska godkännas internt av kvalificerad person. Det finns även EN 10204 Kontrollintyg 3.2. I de fallen utfärdas certifikatet av en tredjeparts kontrollant.

TÜV NORD är en kompetent samarbetspartner och ett ackrediterat kontrollorgan som utför objektiva tredjepartsbedömningar. Vi kan hjälpa er med certifieringar för EN 1090, EN ISO 3834 och de allra flesta typer av certifieringar. Kontakta oss idag!