MENU

Bra att veta om ISO 27001

Information är en av moderna företags viktigaste tillgångar. Därför är det viktigt att företagsinformation är enkel att komma åt för de som behöver ha tillgång och att endast rätt personer har åtkomst till informationen. Med dagens stora informationsflöden är det mer problematiskt att hålla ordning på informationen än det var förr när flödena var mindre och dessutom till större del var i fysisk form. Nuförtiden finns alla viktiga papper digitalt och inte lägre i arkivskåpet.

Det är också vanligare att information blir stulen tack vare bristande IT-säkerhet. ISO 27001 finns till för att öka företag och organisationers informationssäkerhet och för att viktig information och handlingar inte ska hamna i orätta händer.

Vad är ISO 27001?

ISO 27001 är en certifiering som ger ditt företag eller organisation ett ramverk och ett ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningssystemet gör att era processer, rutiner och er hantering av information blir säker och minimerar risken för misstag eller stöld.

Vad är syftet med ISO 27001?

Syftet med certifieringen är delvis att säkerställa att er egen information inte kan kommas åt av någon obehörig. Ett annat syfte kan vara för att visa era kunder, samarbetspartners eller klienter att den informationen som delas mellan er inte hamnar i fel händer eller missbrukas. ISO 27001 är en internationellt erkänd standard, vilket ökar er trovärdighet även i internationella sammanhang och på en global marknad.

Vilka behöver certifiering enligt ISO 27001?

Certifieringen är lämplig för alla typer av företag och organisationer som hanterar stora mängder information eller någon form av känslig och konfidentiell information. Är ni en sådant företag finns positiva effekter med en ISO 27001 certifiering. Att kunna visa sina kunder att man aktivt arbetar med informationssäkerhet kan ge positiva effekter för affärerna och ger dessutom en större trygghet inom er organisation.

Krav för ISO 27001

ISO 27001 certifierade företag behöver:

● Arbeta med övervakning, granskning och uppföljning av sin informationssäkerhet

● Utveckla processer, rutiner och en policy för informationssäkerhet samt riskhantering

● Implementera och upprätthålla policyn med åtgärder samt rutiner

● Underhålla och förbättra informationssäkerheten för sin organisation

Vilka fördelar ger ISO 27001?

● Visar för intressenter och kunder att ni tar arbetet med informationssäkerhet på allvar

● Trovärdighet vid anbud och upphandlingar

● ISO 27001 är en internationellt erkänd standard och ger er ytterligare trovärdighet på den globala marknaden

● Minskad risk för intrång och stöld av information

● Ni får ett systematiskt och processbaserat arbetssätt som bidrar till att ni hela tiden kan förbättra er säkerhet.

● ISO 27001 innefattar också åtgärder för att undvika överträdelser av författningar, lagar och avtal.

● Certifieringen integreras enkelt med andra ISO-certifieringar såsom ISO 9001 och eller ISO 14001.

ISO 27001 certifiering för företag i Sverige

Är du intresserad av att veta mer om informationssäkerhet och hur TÜV NORD kan hjälpa er? Kontakta Sveriges ledande certifieringsorgan så berättar vi mer om ISO 27001 och hur vi tillsammans kan stärka er informationssäkerhet med ISO 27001. Är du intresserad av ytterligare information om fler av våra certifieringar finns mycket intressant läsning och material att tillgå här: Från A till Ö.