MENU

Användning och kontroll av trycksatta anordningar - vad gäller?

Den 1 december 2017 ersätts de nuvarande föreskrifterna för besiktning av trycksatta anordningar av de mer heltäckande AFS 2017:3. De uppdaterade föreskrifterna berör alltifrån användning till kontroll av trycksatta anordningar.

Även de aktuella föreskrifterna för tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2) ingår i förändringen. Ett viktigt syfte med det uppdaterade underlaget är enligt Arbetsmiljöverket att underlätta för arbetsgivare runt om i landet. Tills nu har det funnits sex olika föreskrifter som alla berör trycksatta anordningar, vilket av många har upplevts som onödigt svårt. Att samla de olika delarna i en och samma föreskrift gör det lättare för fler att skaffa sig en god överblick.

Till detta hör att anordningar av det här slaget används i många typer av branscher. Kokgrytor, brandsläckare, kylmaskiner, pannor och cisterner är bara några exempel på trycksatta tryckkärl och anläggningar som många anställda i Sverige kommer i kontakt med dagligen. På grund av detta är det viktigt att förmedla tydlig information om utrustningen. Läs mer om detta här nedanför:

Säker användning

Trycksatta anordningar innebär alltid vissa risker. Delar och tillbehör kan lossna eller kastas ut med stor kraft och om utrustningen används på fel sätt finns det också risk för att den spricker. Tydliga föreskrifter för hur anordningen och anläggningen ska tillverkas, installeras och användas säkerställer en tryggare situation för alla som vistas i närheten av dessa. De uppdaterade föreskrifterna är tänkta att komplettera och precisera rådande underlag gällande användning av arbets- och säkerhetsutrustning.

Ansvar och utbildning

Tydliga riktlinjer för tillverkare, användare och besiktningsmän är nödvändigt för att förmedla vem som har ansvar för vad i hanteringen av de trycksatta anordningarna. För att säkerställa god överblick över de nya direktiven bör den som är ansvarig över hanteringen av de trycksatta anordningarna och arbetsmiljö på företaget gå en kurs gällande de aktuella regelverken. Sådana utbildningar passar även mekaniker, operatörer och annan personal som behöver veta mer om vilka krav som gäller, och hur de skall tillämpas. 

Kontakta TÜV NORD för mer information om nya AFS 2017:3. De erbjuder utbildning och kontroll men även ISO-certifiering för företag som vill skärpa sitt arbete och sticka ut i mängden.