MENU

För att få kontrollera, granska och bedöma andras tjänster och produkter måste ett företag vara ackrediterade. Anledningen till detta är att säkerställa att kontrollorganet som granskar andra företag ska ha kompetens för att se till att kontroller, provningar och certifieringar utförs korrekt, grundas på internationella standarder och utförs opartiskt.

Ackreditering från Swedac

I Sverige är det Swedac som utfärdar ackrediteringar och är det nationella ackrediteringsorganet. Swedac ställer krav på oss som kontrollorgan och certifieringsföretag att hela tiden utveckla vår verksamhet för att minimera avvikelser.

Vår ackreditering från Swedac ger en trygghet för våra kunder och innebär att vi är en säker långsiktig partner i ett revisions- eller certifieringsarbete. För till exempel ett kontrollorgan för tryckkärl eller annan trycksatt utrustning är säkerheten av största vikt.

Opartisk bedömning

Att vara ett ackrediterat kontrollorgan innebär att vi arbetar med opartisk bedömning. Det är en förutsättning och ett absolut måste för att vi ska kunna säkerställa att våra bedömningar är helt korrekta oavsett vilken kund och vilket område vi arbetar inom.

Vad kan ackrediteras?

Det är endast företag eller organisationer som kan ackrediteras. Swedac kan till exempel inte att ackreditera en brandvarnare, men ett ackrediterat kontrollorgan kan bekräfta att brandvarnaren uppfyller kraven för relevanta standarder. En släpkärra kan inte ackrediteras, företagen som ägnar sig åt att besiktiga släpkärran måste däremot vara ackrediterade.

Vilka måste vara ackrediterade?

Vissa områden kräver ackreditering, till exempel företag som besiktar bilar eller hissar måste vara ackrediterade. För till exempel trycksatta anordningar såsom tryckkärl måste ett kontrollorgan för tryckkärl utföra besiktningen. Inom vissa andra områden är ackrediteringen frivillig och fungerar som en kvalitetsstämpel för verksamheten.

Kompetens, oberoende och opartiskhet

För att uppnå krav för att vara ett ackrediterat kontrollorgan finns definierade krav på kompetens oberoende och opartiskhet.

Kompetens

Ackreditering visar att våra anställda har den kompetens som krävs för att utföra sitt arbete på bästa sätt. På så vis kan våra kunder vara helt säkra på att vi utför vårt arbete korrekt och med rätt specialistkunskap.

Oberoende

En ackreditering visar vårt oberoende i förhållande till det företag eller organisation som vi certifierar eller utför revision av.