MENU

kvalificerade och certifierade i Sellihca

TÜV NORD Sweden AB har kvalificerat sig i Sellihca - Nordic Utility Pre-Qualification System

TÜV NORD Sweden AB har återigen blivit en certifierad leverantör i branschnätverket och kvalificeringssystemet Sellihca.

Om Sellihca: Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Sellihca är ytterligare ett bevis på att TÜV NORD uppfyller de krav som våra kunder inom energi- och kraftvärme ställer på oss som leverantör. 

Läs mer om tryckkärlsdirektivet PED eller nya AFS 2017:3, för användning och kontroll av trycksatta anordningar.